STOPPY MBB


מבחר מלא של בולרדים אלקטרומכניים אוטומטיים יורדים להגנת וביטחון כל האזורים הדורשים גישה מבוקרת.
גובה גליל של 500 ושל 700 מ"מ. אידאלים בהקשר לעניין ארכיטקטוני מיוחד, המבטיחים אמינות מרבית למשך זמן והמצריכים תחזוקה מזערית.

ועוד

האפשרות של האספקה בתור יחידה אינטגרלית או של המארז החיצוני בנפרד מהמפעיל מאפשר למתקין להשלים מראש את החפירה וההכנה להתקנה.

האוגן החדש הריבועי מאפשר אינטגרציה ארכיטקטונית מושלמת ועל כן הכללה טובה יותר בהקשר האורבני.

ראש הגליל החרוטי ואטם האוגן העשוי גומי EPDM מספקים הגנה מאד יעילה נגד חדירת חומר זר בין הגליל והמארז העוטף אותו, וגורמים בכך ליחידה להיות ללא צורך בתחזוקה.

רשימת מוצרים

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C

בולרד אלקטרומכני קומפלט עם תבנית, עם גליל בגובה 500 מ"מ וקוטר {404}. עמידות להלם 10500 J.

פותחן

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C

בולרד אלקטרומכני קומפלט עם תבנית, עם גליל בגובה 500 מ"מ וקוטר {404}. עמידות להלם 10500 J. מכסה עם תאורה וזמזם מוכללים.

פותחן

STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C

בולרד אלקטרומכני קומפלט עם תבנית, עם גליל בגובה 500 מ"מ וקוטר{404}. עמידות להלם 10500 J. מכסה עם תאורה וזמזם מוכללים. גרסת פלדת אלחלד.

פותחן

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C

בולרד אלקטרומכני קומפלט עם תבנית, עם גליל בגובה 700 מ"מ וקוטר {404}. עמידות להלם 10500 J.

פותחן

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C

בולרד אלקטרומכני קומפלט עם תבנית, עם גליל בגובה 700 מ"מ וקוטר {404}. עמידות להלם 10500 J. מכסה עם תאורה וזמזם מוכללים.

פותחן

STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C

בולרד אלקטרומכני קומפלט עם תבנית, עם גליל בגובה 700 מ"מ וקוטר{404}. עמידות להלם 10500 J. מכסה עם תאורה וזמזם מוכללים. גרסת פלדת אלחלד.

פותחן
אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

 • STOPPY ALARM Cod. P800075ערכה נגד גנבה להזמנה בנפרד, מורכבת בשלב הייצור.ערכה נגד גנבה להזמנה בנפרד, מורכבת בשלב הייצור.

 • BOLLARD CABLE EXT25 Cod. P800114תוספת כבל של 25 מ' עבור מונעי מעבר (להוספה ל-10 המצויים במונע המעבר).תוספת כבל של 25 מ' עבור מונעי מעבר (להוספה ל-10 המצויים במונע המעבר).

 • BOLLARD CABLE EXT50 Cod. P800115תוספת כבל של 50 מ' עבור מונעי מעבר (להוספה ל-10 המצויים במונע המעבר).תוספת כבל של 50 מ' עבור מונעי מעבר (להוספה ל-10 המצויים במונע המעבר).

 • BATT-EB Cod. P975005מצבר גיבוי עבור המאפשר לבולרד להישאר למעלה בהפסקת חשמל.מצבר גיבוי עבור המאפשר לבולרד להישאר למעלה בהפסקת חשמל.

 • TPF Cod. P800040יסוד ולוח עיגון לטוטם.יסוד ולוח עיגון לטוטם.

 • TCAP Cod. P800108כיסוי עליון ללא תאורה עבור רכיבי טוטם.כיסוי עליון ללא תאורה עבור רכיבי טוטם.

 • ACOUSTIC DETECTOR Cod. D113705גלאי שמע מתכוונן לסירנות.גלאי שמע מתכוונן לסירנות.

 • RME 2 Cod. P111001 00003גלאי חפץ מתכת 2 ערוצים 230 וולט עם בסיס התקנה.גלאי חפץ מתכת 2 ערוצים 230 וולט עם בסיס התקנה.

 • SPIRA 2X1 Cod. D110926 00001טבעת מגנטית 2 x 1 מ'.טבעת מגנטית 2 x 1 מ'.

 • TOTEM UNIT Cod. P800116Modulo base per il TOTEM. Può essere usato sia come modulo inferiore sia come superiore. Utilizzato per il montaggio di accessori di...
  Modulo base per il TOTEM. Può essere usato sia come modulo inferiore sia come superiore. Utilizzato per il montaggio di accessori di comando. Copertura superiore non inclusa.

 • TLIGHTS Cod. P800117רמזורים כיסוי עליון לעמוד טוטם.רמזורים כיסוי עליון לעמוד טוטם.

צפה בכל האביזרים

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.