Organizational Model and Code of Ethics

Laki- asetus 231/2001


Helmikuussa 2013, Bft otti käyttöön organisaatiomallin, järjestelmä, jonka puitteissa yhtiö ottaa käyttöön asianmukaisen suorituksen estääkseen mahdollisia laillisia rikkomuksia. Asetus 231/2001.

Lakiasetus 231/2001, joka sisällytettiin Italian säädöksiin, ei pelkästään viittaa yhtiöiden vastuuseen tiettyjen rikkomusten suorittamisesta näiden intressien puitteissa tai eduksi, vaan ennen kaikkea mahdollisuus liiketoimintaorganisaatioille ottaa käyttöön organisaatiomalli, joka muodostaa tärkeän työkalun eettiselle, turvalliselle ja vastuullisen työn järjestelmälle, joka on kaikkien intresseissä.

Tietoisena tarpeesta varmistaa liiketoimintansa sekä taloudellisten aktiviteettiensa oikeellisuus ja läpinäkyvyys, ja suojata työntekijöidensä työtä sekä kumppaneidensa odotuksia, Bft S.p.a. päätti ottaa käyttöön ja toteuttaa organisaation, hallinnan ja ohjauksen mallin edellä mainitun lakiasetuksen mukaisesti. Asetus 231/2001.

Tämä aloite, joka noudattaa hallintajärjestelmien käyttöönottoa standardien ISO 9001, ISO 14001 ja UNI INAIL kanssa, vähittäinen näiden järjestelmien integrointi "Malli 231" puitteissa ja uuden eettisen koodin asetus, suoritettiin uskomuksella että Mallin käyttöönotto voi toimia tärkeänä työkaluna tietoisuuden nostattamiselle kaikkien niiden osapuolten välillä, jotka ovat tekemisissä yhtiön kanssa, ja kaikilla tasoilla, niin että näiden suorittamat aktiviteetit toteutuvat oikein, huomiolla ja vastuulla.

Toimintoon tuli yllättävä häiriö. Lataa sivu uudestaan tai yritä myöhemmin uudelleen.