Privacy Policy


VERKKOSIVUSTON YLEINEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

 

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Seuraavat tiedot ovat EU-asetuksen 2016/679 (jäljempänä ”Asetus”) kohdan 13 mukaisia ja tiedot koskevat henkilöitä, jotka käyttävät saatavilla olevia palveluita verkkosivustolta http://www.bft-automation.com. Sivustoa selaavien käyttäjien henkilötietoja voidaan kerätä Asetuksen nojalla. Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan edellä mainittua sivustoa, ei muita sivustoja, joilla käyttäjät voivat vierailla sivustolta löytyvien linkkien kautta.

REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjä on yhtiö, BFT S.p.A., jonka virallinen toimipaikka on via Lago di Vico, 44, Schio (Vicenza), Italia (jäljempänä ”Bft” tai ”Yhtiö”).

TIETOSUOJAVASTAAVA
Somfy-konserni, johon Yhtiö kuuluu, on nimennyt Asetuksen kohdan 37 mukaisesti tietosuojavastaavan, johon voi olla yhteydessä sähköpostitse: dpo@somfy.com

TIETOJENKÄSITTELYPAIKKA
Tämän sivuston verkkopalveluihin linkitetyt tiedot käsitellään edellä ilmoitetulla Bft:n päätoimistolla. Tietoja käsittelevät siihen erityisesti nimetyt henkilöt sekä ulkoiset hallinta- ja ylläpitotoimia suorittavat teknikot, jotka on nimetty käsittelyn vastuuhenkilöiksi.

TIETOJENKÄSITTELYTYYPIT
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tiedot, jotka käyttäjä antaa siirtyessään ja/tai rekisteröityessään BFT:n verkkosivustolle tai kun käyttäjä haluaa hyötyä tietyistä palveluista (nimi ja sukunimi; henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelin); käyttäjätunnus ja kirjautumisessa käytettävä salasana).

Tietojen selaaminen

Normaalin toiminnan aikana tämän verkkosivuston toimintaan osallistuvat IT-järjestelmät ja ohjelmistotoiminnot keräävät tiettyjä henkilötietoja, joiden lähetys on implisiittistä internetin tiedonsiirtoprotokollien käytössä. Näitä tietoja ei kerätä, jotta ne voitaisiin liittää tunnistettaviin yksilöihin, mutta tietojen luonteesta johtuen käyttäjät voitaisiin tunnistaa tietojen käsittelyn myötä ja yhdistämällä tiedot kolmansien osapuolien hallussa olevaan dataan. Tähän tietoryhmään sisältyvät IP-osoitteet tai sivuston avaukseen käytettyjen tietokoneiden domainiin tallennetut nimet, pyydettyjen lähteiden URI (Uniform Resource Identifier) -merkkijonoihin sisältyvät osoitteet, pyyntöaika, pyynnön lähetystapa palvelimelle, vastaanotetun vastaustiedoston koko, palvelimen antaman vastauksen tilaa osoittava numerokoodi (onnistunut, virhe jne.) ja muut käyttöjärjestelmään ja käyttäjän tietokoneympäristöön liittyvät parametrit. Tietoja käytetään ainoastaan sivuston käyttöä koskevien nimettömien tilastotietojen hankkimiseen.

Käyttäjän antamat valinnaiset tiedot

Sähköpostin valinnainen, eksplisiittinen ja vapaaehtoinen lähettäminen tällä sivustolla annettuihin osoitteisiin ja tarjottujen lomakkeiden täyttäminen johtaa sähköpostiosoitteen ja muiden sähköpostiviestiin mahdollisesti syötettyjen henkilötietojen keräämiseen sekä lähettäjän/käyttäjän muiden sellaisten tietojen keräämiseen, joita pyyntöön vastaaminen tai palvelun tarjoaminen edellyttää.

Erityispalveluita koskevat erityiset tietosuojakäytännöt.

EVÄSTEET (jos käytetään vain istuntoevästeitä)
IT-tekniikoita ei käytetä käyttäjän henkilökohtaisten tunnistetietojen suoraan keräämiseen.

Evästeitä ei käytetä henkilötietojen jakamiseen eivätkä niin sanotut pysyvät evästeet ole käyttäjän jäljitysjärjestelmiä.

Istuntoevästeiden (eivät tallennu pysyvästi käyttäjän tietokoneelle, vaan katoavat, kun selain suljetaan) käyttö rajoittuu ainaoastaan istunnon tunnistetietojen välittämiseen (koostuu palvelimen luomista satunnaisista numeroista). Niitä tarvitan sivuston turvalliseen ja tehokkaaseen selaamiseen.

Tällä sivustolla käytetyt istuntoevästeet estävät palauttamisen muihin IT-tekniikoihin, jotka voisivat olla vahingollisia käyttäjän selauksen yksityisyydelle, eivätkä ne salli käyttäjän henkilökohtaisten tunnistetietojen keräämistä.

Käyttäjän pitää muuttaa selaimen asetukset asennettujen evästeiden poistamiseksi käytöstä. Huomaa, että tässä tapauksessa jotkin sivuston toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Menettely riippuu käytetystä selaimesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät seuraavien linkkien kautta:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Jos käyttämääsi selainta ei ole tällä listalla, saat lisätietoa osoitteesta www.aboutcookies.org tai napsauttamalla ”Ohje” selaimessasi.

KÄSITTELYN TARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja, jotka käyttäjä vapaasti ilmoittaa ja jotka kerätään liittyen Yhtiön toimintaan, käsitellään lain- ja asianmukaisesti seuraavia tarkoituksia varten:

A. tietoja kerätään ja käytetään ainoastaan käyttäjän tilin rekisteröintiin ja aktivointiin suoraan liittyviin tarkoituksiin sekä Yhtiön tarjoamien palveluiden toteuttamiseen;

B. tietoja kerätään ja käytetään ainoastaan ”BfT Informa” -tilauksen rekisteröintiin suoraan liittyviin tarkoituksiin sekä Yhtiön tarjoamien palveluiden toteuttamiseen;

C. jos tiedot syötetään sivustolta löytyvään ”Pakolliset tiedot” -osioon, henkilötietoja kerätään ja käytetään ainoastaan käyttäjän vastaavien pyyntöjen toteuttamiseen ja käsittelemiseen;

D. jos tiedot syötetään ”Meille töihin” -osioon, Bft käsittelee ansioluettelossa annetut tiedot haettuun paikkaan tai vastaavaan liittyvää valintaa varten;

E. vain käyttäjän nimenomaisen ja selkeän suostumuksen perusteella ja kunnes suostumus perutaan (Asetuksen kohta 7), henkilötietoja käsitellään - sekä automaattisten yhteydenpitojärjestelmien, kuten sähköpostin, faksin, viestien kuten mms (multimedia messaging service) tai sms (short message service) käytön kautta että puheluiden kautta ilman operaattorin interventiota sekä perinteisin keinoin että puhelimen – mobiili tai kiinteä – kautta operaattorilla (nk. telemarkkinointi) - myyntitarjousten ja/tai liittyvien Yhtiön tuotteiden ja/tai palveluiden lähettämiseksi sekä edellä mainittuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvän mainosmateriaalin lähettämiseksi tai myyntiviestintää varten sekä markkinatutkimusten suorittamiseksi, myös käyttäjätyytyväisyystason arvioimiseksi (nk. ”markkinointitarkoitukset”);

F. vain käyttäjän antaman nimenomaisen ja selkeän suostumuksen perusteella ja kunnes suostumus perutaan Asetuksen kohta 7), tietoja voidaan käyttää profilointiin, mukaan lukien markkinatutkimus ja Yhtiön tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyvien käyttäjätyytyväisyystutkimusten tai -kyselyiden lähettäminen. Profilointisuostumuksen myötä Yhtiö analysoi tai käsittelee tietoja tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden käyttömieltymysten tunnistamiseksi, jotta se voi parantaa tuotteita/palveluita ja tehdä niistä paremmin käyttäjän tarpeita vastaavia - sekä ryhmittelemällä tietoja kategorioihin että kehittämällä yksilöllisiä profiileita - ja Yhtiö käyttää tietoja markkinointiprofiloinnin toteuttamiseen automaattisilla ja IT-menettelyillä ja perinteisillä menetelmillä, kuten kuvataan kohdassa E.

G. Soft Spam: Bft voi käyttää sähköpostiosoitetta, jonka käyttäjä antaa hankkiessaan tuotteen tai palvelun, sähköposti-ilmoitusten lähettämiseen käyttäjän hankkimien tuotteiden tai palveluiden kaltaisten tuotteiden suoramyyntiä varten (ei edellytä käyttäjän erityistä tai aiempaa suostumusta, nk.”soft spamming”), edellyttäen, että käyttäjä ei käytä oikeuttaan estää tätä jäljempänä tarkemmin kuvatuilla tavoilla.

H. kun käyttäjä syöttää tietoja Internet-sivustolta löytyvään ”Tilaa uutiskirje” -osioon, henkilötietoja kerätään ja käytetään ainoastaan Bft:n uutiskirjeen lähettämistä varten.

Kun käyttäjä valitsee ruudut ”Tilaauutiskirje” ja/tai ”Markkinointiviestintä” ja/tai ”Telemarkkinointi” ja/tai ”Profilointi”, käyttäjä antaa suostumuksensa ja hyväksyy tässä tietosuojakäytännössä määritetyt ehdot ja antaa luvan henkilötietojen käsittelylle sekä ilmoittaa, että kaikki annetut henkilötiedot ovat oikeellisia ja totuudenmukaisia.

KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET
Käsittelyn oikeudellinen peruste kohdissa A., B., C., D. ja E. määritettyjen tarkoitusten mukaisesti on sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden ja sopimustoimenpiteiden toteuttaminen 6 sect. Asetuksen kohdan 6 osan 1 b) mukaisesti.

Käsittelyn oikeudellinen peruste kohdissa E.,F., ja H. määritettyjen tarkoitusten mukaisesti on käyttäjän vapaasti antama suostumus 6 sect. Asetuksen kohdan 6 osan 1 a) mukaisesti.

Käsittelyn oikeudellinen peruste kohdassa G. määritettyjen tarkoitusten mukaisesti on Yhtiön oikeutettu etu 6 sect. Asetuksen kohdan 6 osan 1 f) mukaisesti.

SUOSTUMUKSEN PERUMINEN
Käyttäjä voi vastustaa tietojen käsittelyä kohdan G. mukaisesti milloin tahansa tai perua antamansa tietojen käsittelyä koskevan kohtien E.,F. ja H. mukaisen suostumuksensa suostumuksen annettuaan:

- käyttämällä kaikkien Bft:n lähettämien mainossähköpostien sivun alareunasta löytyvää linkkiä;

- muuttamalla omia asetuksia verkkosivuston osiossa ”Oma tili” - ”Uutiskirje” ja/tai ”Markkinointiviestintä” ja/tai ”Telemarkkinointi” ja/tai ”Profilointi”;

KÄSITTELYMENETELMÄT
Henkilötietoja käsitellään automatisoiduilla työkaluilla vain niiden keräystarkoituksen mukaisesti ja sen edellyttämän ajan verran. Tietojen menetys, lainvastainen tai väärinkäyttö ja valtuuttamaton tarkasteleminen estetään erityisillä turvatoimilla.

TIETOJEN VALINNAINEN LUOVUTTAMINEN
Lukuun ottamatta tietojen selaamista koskevia tietoja, käyttäjä voi antaa henkilötietonsa pyyntölomakkeissa tai erityispalveluiden saamiseksi tai tietomateriaalin tai muun viestinnän pyytämiseksi. Jos käyttäjä ei anna henkilötietojaan, hänen pyyntöönsä ei välttämättä voida vastata.

Tietojen antaminen kohdissa E.,F. ja H. kuvattuihin tarkoituksiin on valinnaista. Mikäli käyttäjä ei anna suostumustaan kohdissa E. ja F. kuvattuihin tarkoituksiin, se ei vaikuta palveluiden tarjoamiseen, samoin kuin siinä tapauksessa, että käyttäjä käyttää oikeuttaan vastustaa tietojensa käsittelyä, niin kutsuttua ”soft spammingia” kohdan G. mukaisesti.

VIESTINTÄ JA TIETOJEN JAKAMINEN
Tietoja, myyntiä tai mainosmateriaalia tai palveluita koskevia pyyntöjä lähettävien käyttäjien antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan pyynnön käsittelytarkoituksiin ja tiedot voivat nähdä Bft:n työtekijät tai kollegat, jotka toimivat markkinointi- ja IT-osastolla ja jotka on erityisesti valtuutettu käsittelemään näitä tietoja, sekä yhtiö Pallino & Co., The Uncommon Factory Srl, Concerto Srl, MailChimp (jonka tietosuojakäytäntö löytyy seuraavasta linkistä https://mailchimp.com/legal/privacy/) sekä kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat BFT:n toiminnassa käytettäviä palveluita; kaikki ovat nimettyjä henkilötietojen käsittelijöitä Asetuksen kohdan 28 nojalla.

Tietoja ei välitetä muissa kuin näissä tilanteissa, poikkeuksena tilanteet, joissa vastataan oikeusviranomaisen tai julkisen turvallisuuselimen pyyntöihin. Kerättyjä tietoja ei jaeta missään olosuhteissa.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietojen käsittely kohdissa A. ja B. kuvattuihin tarkoituksiin kestää ajan, joka tarvitaan pyydettyjen palveluiden toteuttamiseen, ja tähän aikaan lisätään lainsäädännössä määrätty lisäaika voimassa olevien siviili-, rahoitus ja verotusvaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely kohdassa C. kuvattuun tarkoitukseen on voimassa 18 kuukautta alkaen päivästä, jolloin tiedot on vastaanotettu sen jälkeen kun ne on syötetty ”Pyynnön tiedot” -osioon verkkosivustolla http://www.bft-automation.com, tai alkaen käyttäjän viimeksi ilmoittamasta päivityksestä.

Henkilötietojen käsittely kohdassa D. kuvattuun tarkoitukseen on voimassa 18 kuukautta alkaen päivästä, jolloin ansioluettelo on vastaanotettu sen jälkeen kun se on syötetty ”Meille töihin” -osioon verkkosivustolla http://www.bft-automation.com, tai alkaen käyttäjän viimeksi ilmoittamasta päivityksestä.

Henkilötietojen käsittely kohdassa E. kuvattuun tarkoitukseen on voimassa 24 kuukautta alkaen päivästä, jolloin suostumus on annettu, ellei käyttäjä peru suostumustaan.

Henkilötietojen käsittely kohdassa F. kuvattuun tarkoitukseen on voimassa 12 kuukautta alkaen päivästä, jolloin suostumus on annettu, ellei käyttäjä peru suostumustaan.

Henkilötietojen käsittelyä kohdissa G. ja H. kuvattuihin tarkoituksiin jatkuu, kunnes käyttäjä peruu suostumuksensa.

Tämän tietojenkäsittelyajan päättyessä tiedot poistetaan tai tehdään pysyvästi anonyymeiksi.

ASIANOSAISTEN OSAPUOLIEN OIKEUDET
Asetuksen nojalla henkilölle, johon henkilötiedot viittaavat, myönnetään erityisoikeuksia. Tarkemmin, käyttäjällä, olosuhteiden toteutuessa ja mikäli käyttäjä ei käytä Asetuksen nojalla myönnetyistä oikeuksista luopumisen mahdollisuutta (Asetuksen kohta 23), käyttäjällä on oikeus

• saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja, jos näin on, pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinasa ja niiden viestintään (Asetuksen kohta 15);

• pyytää omien virheellisten henkilötietojen korjaamista sekä mahdollisten vaillinaisten henkilötietojen täydentämistä, tarvittaessa toimittamalla täydentävän ilmoituksen (Asetuksen kohta 16);

• perua suostumuksensa, kun löytyy käsiteltyjen tietojen alareunasta, ja pyytää omien henkilötietojen poistamista ilman kohtuutonta viivettä, kun se on perusteltua. (Asetuksen kohta 17);

• vaatia omien tietojen käsittelyn rajoittamista (Asetuksen kohta 18);

• saada omat henkilötiedot strukturoidussa formaatissa, jokapäiväiseen käyttöön luettavaksi automaattiselta laitteelta, sekä tietojen lähettämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle (Asetuksen kohta 20);

• vastustaa milloin tahansa omien henkilötietojen käsittelyä (Asetuksen kohta 21);

• lähettää valitus hallintoviranomaisille.

EU-asetuksen kohdat 15–23 voi lukea tästä linkistä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Edellä mainittuja oikeuksia voi käyttää verkkosivuston kohdasta ”Asiakasalue”, josta edellä kuvattuja oikeuksia voi seurata.

Toimintoon tuli yllättävä häiriö. Lataa sivu uudestaan tai yritä myöhemmin uudelleen.