Rozwiązanie
Zmiana parametrów w trybie zdalnym tylko jednym kliknięciem.

Produkty Bft

Zmiana parametrów w trybie zdalnym tylko jednym kliknięciem.
CLONIX

Ricevente radio esterna in quadro, 433 MHz, rolling code. In base al modello può comandare 1 o 2 uscite tramite relè.Le versioni Ultra dispongono di un o più slot per accogliere le schede di espansione B EBA per la comunicazione multi protocollo.

Zmiana parametrów w trybie zdalnym tylko jednym kliknięciem.
KLEIO

Kompletna gama pilotów z kodem zmiennym, dzia?aj?cych na cz?stotliwo?ci 433 MHz Dost?pne w wariancie z 2 lub 4 kana?ami. Wyko?czenia z tworzywa soft-touch.

Zmiana parametrów w trybie zdalnym tylko jednym kliknięciem.
MITTO

Kompletna gama pilotów z kodem zmiennym, dzia?aj?cych na cz?stotliwo?ci 433 MHz Dost?pne w wariancie z 2 lub 4 kana?ami.

Karty rozszerzające

B EBA TCP/IP GATEWAY BBU Cod. D111965 Karta rozszerzająca GATEWAY do zarządzania połączeniem TCP/IP do szlabanów i zapór drogowych U-Link.

Oprogramowanie

U-BASE Cod. P111510 Oprogramowanie do programowania i zarządzania za pośrednictwem Bluetooth centralami sterującymi, odbiornikami i pilotami. Wraz z napędem USB Bluetooth.