Rozwiązanie
Wyszukiwanie usterek w trybie lokalnym.

Produkty Bft

Wyszukiwanie usterek w trybie lokalnym.
U-BASE

Zaprojektowane z myślą o specyficznych wymaganiach instalatora związanych z łatwiejszym zarządzaniem i konserwacją własnych instalacji, innowacyjne oprogramowanie U-Base charakteryzuje się intuicyjnym, błyskawicznie działającym interfejsem, który działa on-line i jest w stanie bezpośrednio aktualizować dane podłączonych do niego instalacji lub w trybie off-line, wykorzystując informacje dostępne w miejscowej bazie danych w komputerze, na którym jest zainstalowane. <br>System dla swojego działania wymaga instalacji karty rozszerzającej B EBA gateway połączonej z centralą i umożliwia połączenie, również bezprzewodowe lub zdalne, z centralami Bft (kompatybilnymi z U-Link). <br>Pośród najważniejszych funkcji wymienić należy możliwość wyświetlania i edytowania parametrów oraz logik centrali, jak również wyświetlanie listy zarejestrowanych alarmów. Za pomocą błyskawicznie działającego interfejsu graficznego monitorowane są również wszystkie funkcje i parametry silników, w czasie rzeczywistym monitorowane są wartości progowe prądu, jego pobór oraz pozycja samego siłownika.

Wyszukiwanie usterek w trybie lokalnym.
CLONIX

Ricevente radio esterna in quadro, 433 MHz, rolling code. In base al modello può comandare 1 o 2 uscite tramite relè.Le versioni Ultra dispongono di un o più slot per accogliere le schede di espansione B EBA per la comunicazione multi protocollo.

Karty rozszerzające

B EBA BLUE GATEWAY Cod. P111469 Karta rozszerzająca GATEWAY do zarządzania połączeniem BLUETOOTH.

Oprogramowanie

U-BASE ANDROID Cod. P111523 Oprogramowanie do zarządzania i programowania centralami i odbiornikami BFT. Wersja na tablet i smartfony Android, połączenie Bluetooth.