Rozwiązanie
Pilot sterowania radiowego do wszystkich napędów.

Produkty Bft

MITTO

Kompletna gama pilotów z kodem zmiennym, dzia?aj?cych na cz?stotliwo?ci 433 MHz Dost?pne w wariancie z 2 lub 4 kana?ami.

KLEIO

Kompletna gama pilotów z kodem zmiennym, dzia?aj?cych na cz?stotliwo?ci 433 MHz Dost?pne w wariancie z 2 lub 4 kana?ami. Wyko?czenia z tworzywa soft-touch.

Odbiorniki radiowe do bram - Bft

CLONIX 2E Cod. D113674 00001 Odbiornik dwukanałowy zewnętrzny 433 MHz kod zmienny. Pamięć do 128 pozycji. 24 V.

Wyłączniki kluczykowe i cyfrowe do bram automatycznych, przejazdów i urządzeń elektrycznych - Bft

RB Cod. P121016 Naścienny pilot 4-kanałowy, kod zmienny.