U-SDK

Katalog (PDF)

U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki której systemy automatyki BFT stają się kompatybilne i możliwe do zintegrowania z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do monitorowania budynków. System umożliwia bezpośrednią komunikację ze wszystkimi kartami wyposażonymi w nowy protokół U-Link, gwarantując w ten sposób w budynki zintegrowaną komunikację pomiędzy systemami BFT a innymi możliwymi urządzeniami do kontroli dostępu, klimatyzującymi, oświetleniem, alarmami itp. Liczba konfigurowalnych instalacji może sięgać ośmiu, w zależności od wersji i może obejmować maksymalnie 960 siłowników zintegrowanych w obrębie sieci monitorowania budynku. U-Sdk jest ponadto dostępna zarówno w wersji "Light" do uproszczonego zarządzania, jak i w wersji "Full", umożliwiającej całkowite zintegrowanie wszystkich parametrów kart BFT. W opakowaniu dostępna jest płyta CD z aplikacją oraz stosownymi podręcznikami, napęd USB Bluetooth, licencja użytkownika oraz skrócona instrukcja obsługi.

Główne cechy

Maksymalna integracja z systemami monitorowania BMS oraz systemami automatyki BFT kompatybilnymi z technologią U-Link.

Ułatwiony nadzór wszystkich poleceń do obsługi systemów automatyki (open,close,start,stop itp.), umożliwiający ponadto zintegrowane monitorowanie wszystkich parametrów, z pełną widocznością diagnostyki i listy alarmów (wersja "Full").

Poprzez utworzenie konfigurowalnych gniazd polecenia są modulowane w taki sposób, by możliwe było zarządzanie informacjami związanymi z numerem instalacji, czynnościami, które chce się wykonać oraz odpowiednim siłownikiem lub grupami siłowników, którymi chce się sterować. Wykrywanie punktów dostępu znajdujących się w zasięgu następuje po prostu poprzez ich wykrycie w sieci Bluetooth.

Technologie

U-Link

Jedna platforma komunikacji dla wszystkich typów centralek i odbiorników. Innowacyjne systemy łączności opracowane przez BFT, wraz z rozwiązaniami opartymi na połączeniach bezprzewodowych w dziedzinie automatyzacji, integrują się ze sobą poprzez nowy protokół komunikacji systemu U-link. To technologia wymyślona i zaprojektowana pod kątem działania przy użyciu specjalnych bramek dla każdego typu urządzenia fizycznego i protokołu komunikacji. W celu zmaksymalizowania skuteczności działania instalatora, zarówno podczas realizacji instalacji, jak i podczas konserwacji, BFT jest w stanie zaproponować rozwiązania oparte na systemach przesyłu danych Bluetooth w otoczeniu lokalnym oraz TCP/IP dla połączeń zdalnych. U-link gwarantuje absolutnie stabilny standard oraz prawidłową komunikację, jak również całkowitą ochronę danych dzięki dwupoziomowemu szyfrowaniu, oferowanemu zarówno przez system kryptografii i hasło protokołu, jak i przez poniższy system komunikacji. - U-link to platforma technologiczna stanowiąca "serce" produktów BFT - Technologia U-link oparta jest na rozwiązaniu otwartym: poprzez zmianę B-Eba, bramki opracowanej przez BFT, istnieje możliwość dostosowania do różnych języków komunikacji. - Platforma U-link jest elastyczna: może działać z połączeniem sieciowym lub bez niego, w zależności od zainstalowanej bramki B-Eba; - U-link umożliwia zdalną konserwację produktów dzięki komunikacji dwukierunkowej - U-link jest rozwiązaniem skalowalnym: istnieje możliwość dodawania nieskończonej liczby obiektów do jednej sieci U-link - U-link umożliwia realizację grup produktów: istnieje możliwość łączenia w grupy różnych bramek B-Eba w celu umożliwienia sterowania pojedynczego lub grupy produktów, z którymi są powiązane. U-link to innowacja zamieniająca produkty w rozwiązania BFT.

Lista produktów

  U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki której systemy automatyki BFT stają się kompatybilne i możliwe do zintegrowania z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do monitorowania budynków.

   U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki której systemy automatyki BFT stają się kompatybilne i możliwe do zintegrowania z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do monitorowania budynków.

    U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki której systemy automatyki BFT stają się kompatybilne i możliwe do zintegrowania z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do monitorowania budynków.

     U-Sdk to innowacyjna aplikacja, dzięki której systemy automatyki BFT stają się kompatybilne i możliwe do zintegrowania z siecią zarządzania BMS przeznaczoną do monitorowania budynków.

     • News

     Oprogramowanie do łatwej integracji automatyzacji U-Link z systemami zewnętrznymi. U-SDK jest urządzeniem interpretacyjnym, które umożliwia integratorom systemów łatwe i szybkie wykonywanie poleceń U-Link za pomocą krótkich, uproszczonych ciągów znaków. Kompletna licencja dla 8 instalacji

     • News

     Oprogramowanie do łatwej integracji automatyzacji U-Link z systemami zewnętrznymi. U-SDK jest urządzeniem interpretacyjnym, które umożliwia integratorom systemów łatwe i szybkie wykonywanie poleceń U-Link za pomocą krótkich, uproszczonych ciągów znaków. Licencja w wersji light dla 2 instalacji

      Oprogramowanie do łatwej integracji automatyzacji U-Link z systemami zewnętrznymi. U-SDK jest urządzeniem interpretacyjnym, które umożliwia integratorom systemów łatwe i szybkie wykonywanie poleceń U-Link za pomocą krótkich, uproszczonych ciągów znaków. Kompletna licencja dla 2 instalacji

       Oprogramowanie do łatwej integracji automatyzacji U-Link z systemami zewnętrznymi. U-SDK jest urządzeniem interpretacyjnym, które umożliwia integratorom systemów łatwe i szybkie wykonywanie poleceń U-Link za pomocą krótkich, uproszczonych ciągów znaków. Licencja w wersji light dla 8 instalacji

       Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o ponowne załadowanie strony lub spróbowanie później.