Contacten Privacy Policy


VERPLICHTE KENNISGEVING VOOR PER E-MAIL AANGEVRAAGDE INFORMATIE


KENNISGEVING ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 13 VAN DE VERORDENING (EU) 2016/679
Zoals bedoeld in Artikel 13 of Verordening (EU) 2016/679 (hierna "Verordening"), informeren we u bij deze dat de gegevens die u via deze e-mail verzendt, zullen worden verwerkt door BFT S.p.A., wier statutaire zetel zich bevindt te Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Italië (hierna "Bft" of het "Bedrijf"), in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, met als enige doel het aan u verstrekken van de informatie die is aangevraagd via het onderdeel Informatie aanvragen van onze website http://www.bft-automation.com.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door personeel en medewerkers van Bft, formeel aangesteld als 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking' en kunnen worden doorgegeven aan derden die als Verwerkers zijn aangesteld en die aanvullende diensten leveren of diensten leveren die van cruciaal belang zijn voor de activiteiten van Bft. De gegevens zullen op geen enkele wijze verder worden verspreid.

Het verstrekken van uw gegevens is optioneel, maar zonder deze gegevens kan het lastiger voor ons zijn u de gevraagde informatie te geven.

Uw persoonsgegevens zullen maximaal 18 maanden lang worden opgeslagen vanaf de datum waarop we deze hebben ontvangen als gevolg van het door u invullen van het onderdeel 'Informatie aanvragen' van onze website http://www.bft-automation.com, of vanaf de datum van de meest recente update van de persoonsgegevens die u ons hebt doorgegeven.

U vindt nadere details met betrekking tot de rechten die onder de Verordening (EU) 2016/679 worden erkend in ons Privacybeleid, te raadplegen op de daartoe bestemde pagina van onze website www.bft-automation.com.

VERVERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is BFT S.p.A., wier statutaire zetel zich bevindt te 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Italië, tel. + 39 0445 696511, fax + 39 0445 696522, info@bft.it.

VERWERKER
De Verwerker voor persoonsgegevens is Pallino & co srl, wier statutaire zetel zich bevindt te 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Padua, Italië, te bereiken via privacy@pallino.it, tel. 049 8800329.

Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Laad de pagina opnieuw of probeer het later opnieuw.