Autostāvvietu kontroles sistēmas

Bft piedāvā virkni autostāvvietu pārvaldības sistēmu, sākot no pamata modeļiem nelielām autostāvvietām līdz vissarežģītākajām sistēmām lielām autostāvvietām. Attiecībā uz piekļuves kontroli,…

Autostāvvietu sistēmas iebraukšanas/izbraukšanas kolonna publiskai izmantošanai, kas darbojas autonomā režīmā. Iekārta nodrošina iebraukšanas un izbraukšanas kontroli, kuru var savienot ar elektromehānisko barjeru.

Atsevišķas sistēmas risinājums, kas darbojas bez vadu savienojuma, nodrošinot sistēmu, kas ir lietojama bez dārgas vadu kanālu izbūves. Šīs modulārās sistēmas darbības pamatā ir fakts, ka visa informācija tiek pārnesta biļetes 2D svītru kodā. Viegla uzstādīšana un apkope pateicoties piekļuves vietai stacijas priekšpusē.

NEA ir augstas izšķirtspējas ANPR. To var iestrādāt ar vadu saslēgtā stāvvietas sistēmā vienmērīgam lietojumam. Šī ierīce ļauj lietotājiem ar datubāzē reģistrētu numura zīmi iebraukt/izbraukt no stāvvietas bez vajadzības apstāties pie vārtiem. Kamera jāuzstāda iebraukšanas/izbraukšanas staciju tuvumā, un tā ļauj lietotājiem ar datubāzē reģistrētu numura zīmi iebraukt/izbraukt no stāvvietas bez vajadzības apstāties pie vārtiem.

TUVA ir UHF antena UZLĪMJU nolasīšanai. Tā ir pieejama tikai ar vadu saslēgtām stāvvietu sistēmām. Šī vārtu tuvumā novietotā antena atver ceļu transportlīdzekļiem ar derīgu UZLĪMI, kas sasaistīta ar abonementu. Tādējādi kustība, tuvojoties vārtiem, netiek aizkavēta. Ar UZLĪMI sasaistīto abonementu var viegli pārvaldīt Janica programmatūrā.

SMARTLIGHT ir stāvvietas norāžu sistēma, kas palīdz vadītājiem teritorijā viegli atrast brīvu autostāvvietu. Sistēmas izgaismotie paneļi kopā ar sensoriem, kas nosaka vietas statusu (tukša/pilns), palīdz vadītājam viegli atrast brīvu autostāvvietu. Stāvvietas operatori var ērti un efektīvi pārraudzīt stāvvietas teritoriju pateicoties programmatūrai, kas grafiski attēlo tukšās/pilnās vietas. Tas nodrošina arī iespēju veikt statistisko analīzi.

Autostāvvietas sistēma komerciālai un profesionālai lietošanai, kuru ir iespējams savienot ar kabeli, izmantojot RS485 vai TCP/IP Pateicoties īpašajai perifērijas ierīču modularitātei, to var pielāgot jebkurai situācijai no vienkāršākajām līdz pat sarežģītākajām sistēmām, tostarp ar rezervācijas funkciju, automašīnas numurzīmes atpazīšanu, elektromobiļu uzlādi utt. Visas darbības pie POF iekārtas, iebraukšanas un izbraukšanas vietas ir redzamas displejā līdz ar balss paziņojumiem, lai padarītu pakalpojumu ērtāku lietotājam. Šī risinājuma programmatūras pārvaldības sistēma nodrošina iespēju pārraudzīt visas ierīces un ātri piekļūt visiem reģistriem par autostāvvietas lietojumu.


Autostāvvietu kontroles sistēmas

Bft piedāvā virkni autostāvvietu pārvaldības sistēmu, sākot no pamata modeļiem nelielām autostāvvietām līdz vissarežģītākajām sistēmām lielām autostāvvietām. Attiecībā uz piekļuves kontroli, izvēloties pareizo produktu, jāapsver, cik reižu dienā piekļuve tiks atvērta, kāds ir pārvaldāmo piekļuvju izmērs un barjeras kontroles veids (tālvadības ierīce, U-Link, CCTV vai tālvadības stacija). Klāsts ietver savrupus vai vadu modeļus, pēdējie no kuriem ir jaunums autostāvvietu sistēmās, ko var kontrolēt caur tīmekli, pateicoties programmatūrai, kurai var piekļūt arī no attāluma.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.