Pretteroristu bloķētāji

-

Automatic hydraulic anti-terrorism bollard, tested and certified (crash-tested) by independent body in accordance with standards IWA14-1:2013 and PAS 68 suitable for protecting sensitive sites. Built-in hydraulic unit, accessible and independent for each bollard. If one control unit breaks, the other bollards will guarantee it continues to function, whilst maintenance work is simplified.

Automātisks hidrauliskais pretterorisma polers, kura pārbaudi un sertifikāciju (sadursmes tests) veica neatkarīga iestāde saskaņā ar standartu IWA14-1:2013 un PAS 68 (pielīdzināmi Amerikas standartiem K12 un K4) prasībām, piemērots sensitīvu vietu aizsardzībai. Neatkarīgs hidrauliskais vadības bloks katram poleram: ja viens vadības bloks tiek bojāts, pārējie poleri turpina funkcionēt, kamēr tiek veikti tehniskās apkopes darbi.

Pretteroristu hidrauliskais bloķētājs ar iestrādātu hidraulisko vadības bloku. Piemērots īpaši apsargājamu teritoriju aizsardzībai, izmantojot īpašo „SD“ versiju, kas saglabā vārpstu paceltā stāvoklī, ja tiek pārtraukta strāvas padeve, un ar sabiedrisko aprīkojumu, kur standarta versijā vārpsta automātiski nolaižas bez strāvas padeves.

Pastāvīgs pretterorisma bloķētājs, kas pārbaudīts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem PAS 68:2010 7500/50/N2 ar simulētu sadursmi. Piemērots svarīgu vietu aizsardzībai.

Pastāvīgais bloķētājs, pielīdzināms XPASS 330/1200. Piemērots svarīgu vietu aizsardzībai papildus lielu virsmu automātiskajiem bloķētājiem.


Bft zina, ka mūsdienās drošība sabiedriskās un privātās pilsētvides vietās ir būtiska, lai aizsargātu cilvēkus un īpašumus.
Triecienizturība ir pirmais parametrs, kas tiek izmantots, lai novērtētu visu pretteroristu poleru kategoriju, jo tā paredz maksimālo enerģiju, kādu šī veida produkts spēj izturēt, lai apturētu tajā ietriekušos transportlīdzekli. Bft pretteroristu poleri ir ārkārtīgi efektīvi vietās ar augstu transportlīdzekļu uzbrukuma risku, jo tie spēj apturēt 7,5 tonnu smagu transportlīdzekli, kas brauc ar ātrumu 80 km/h.
Otrs svarīgs faktors ir poleru spēja teicami iederēties apkārtnē, nemainot vispārējo rezultātu.

Izmantojot filtrus, varat izvēlēties savām vajadzībām vispiemērotāko izstrādājumu.

800
10
273
667000

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.