Marketing Privacy Policy


PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKŠANOS BIĻETENA/MĀRKETINGA MATERIĀLU SAŅEMŠANAI


PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 679/2016 13. PANTU

Saskaņā ar Regulas (ES) 679/2016 (tālāk tekstā — “Regula”) 13. pantu uzņēmums BFT S.p.A., kura juridiskā adrese ir Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itālija (tālāk tekstā — “Bft” vai “Uzņēmums”), kā Datu pārzinis informē jūs, ka jūsu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai nolūkā nosūtīt jums Bft biļetenu un reklāmas un mārketinga materiālus.

Dati tiks apstrādāti gan papīra formātā, gan datorizētā vidē. Jūsu personas datus apstrādās Bft darbinieki un līdzstrādnieki, kas darbojas mārketinga un IT jomā un kas ir pienācīgi iecelti par Personām, kas atbild par apstrādi; jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām pusēm, kas ir ieceltas par Datu apstrādātājiem un kas sniedz papildpakalpojumus vai pakalpojumus, kas ir nepieciešami Bft darbībai. Dati netiks izplatīti nekādā veidā.

Ieliekot atzīmi izvēles rūtiņā pie “Biļetens/mārketinga materiāli”, lietotājs dod piekrišanu, piekrīt Privātuma politikas noteikumiem, kas norādīti Bft tīmekļa vietnē www.bft-automation.com , un atļauj savu personas datu apstrādi, kā arī netieši apliecina, ka visi iesniegtie personas dati ir precīzi un patiesi.

Lai arī datu sniegšana nav obligāta, bez tiem mūsu iespējas nosūtīt jums mūsu biļetenu un/vai reklāmas un mārketinga materiālus var nebūt pietiekami efektīvas.

Detalizēta informācija, tostarp par Regulā (ES) 2016/679 noteiktajām tiesībām, ir ietverta mūsu Privātuma politikā, kuru var skatīt tai paredzētajā lapā mūsu tīmekļa vietnē www.bft-automation.com.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.