Kontakti Privacy Policy


NEPIECIEŠAMAIS PAZIŅOJUMS SAISTĪBĀ AR INFORMĀCIJU, KAS TIEK PIEPRASĪTA, IZMANTOJOT E-PASTU


PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 2016/679 13. PANTU
Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (tālāk tekstā — “Regula”) 13. pantu mēs jūs informējam, ka šajā e-pastā nosūtītos datus apstrādās uzņēmums BFT S.p.A., kura juridiskā adrese ir Via Lago di Vico 44, Schio (VI), Itālija (tālāk tekstā — “Bft” vai “Uzņēmums”), kā Datu pārzinis tikai nolūkā sniegt jums informāciju, kas tiek pieprasīta mūsu tīmekļa vietnes http://www.bft-automation.com sadaļā “Informācijas pieprasījums”.

Jūsu personas datus apstrādās Bft darbinieki un līdzstrādnieki, kas ir pienācīgi iecelti par Personām, kas atbild par apstrādi; jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām pusēm, kas ir ieceltas par Datu apstrādātājiem un kas sniedz papildpakalpojumus vai pakalpojumus, kas ir nepieciešami Bft darbībai. Dati netiks izplatīti nekādā veidā.

Lai arī datu sniegšana nav obligāta, bez tiem mūsu iespējas sniegt jums informāciju, ko esat pieprasījis, var nebūt pietiekami efektīvas.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 18 mēnešus, skaitot no datuma, kad mēs tos saņēmām, jums aizpildot sadaļu “Informācijas pieprasījums” mūsu tīmekļa vietnē http://www.bft-automation.com, vai no vēlākā datuma, kad tika atjaunināti jūsu dati, ko esat mums iesniedzis.

Detalizēta informācija, tostarp par Regulā (ES) 2016/679 noteiktajām tiesībām, ir ietverta mūsu Privātuma politikā, kuru var skatīt tai paredzētajā lapā mūsu tīmekļa vietnē www.bft-automation.com.

DATU PĀRZINIS
Datu pārzinis attiecībā uz personu datiem ir BFT S.p.A., kura juridiskā adrese ir 44, Via Lago di Vico, Schio (VI), Itālija, tālr. + 39 0445 696511, fakss + 39 0445 696522, info@bft.it.

DATU APSTRĀDĀTĀJS
Datu apstrādātājs attiecībā uz personu datiem ir Pallino & co srl, kura juridiskā adrese ir 57/a, Via Decorati al Valor Civile, Padua, Itālija, kontaktinformācija saziņai: privacy@pallino.it, tālr. 049 8800329.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.