Autostāvvietu kontroles sistēmas


ESPAS 10

Autostāvvietu sistēmas iebraukšanas/izbraukšanas kolonna publiskai izmantošanai, kas darbojas autonomā režīmā. Iekārta nodrošina iebraukšanas un izbraukšanas kontroli, kuru var savienot ar elektromehānisko barjeru.

ESPAS 20

Stand-alone system solution able to work without any wired connection; this is allowing to have a system able to work without the need of expensive civil work for the ducts. This modular system works based on the fact that all information are carried by means of the 2D barcode in the ticket. Easy to install and maintain thanks to the acces placed in front of the station.

ESPAS 30

Parking system for commercial and professional application where it is possible to have the system cabled via RS485 or TCP/IP The extreme modularity allows to solve the majority of all application including lot booking fuction, car license plate recognition, charging station interface etc. All operations at Entry, POF machine and Exit are displayed on the displays together with voice messages in order to have a user friendly experience for the customer. The Software Management System of this Solution allows to monitor all devices and to quickly have control of all records regarding the Parking usage.

ESPAS 30 ULTRA

Autostāvvietas sistēma komerciālai un profesionālai lietošanai, kuru ir iespējams savienot ar kabeli, izmantojot RS485 vai TCP/IP Pateicoties īpašajai modularitātei ir iespējams īstenot lielāko daļu pielietojumu, to starpā vietas rezervācijas funkciju, automašīnas numurzīmes atpazīšanu, stacijas saskarnes uzlādi utt. Visas darbības pie POF iekārtas, iebraukšanas un izbraukšanas vietas ir redzamas displejā līdz ar balss paziņojumiem, lai padarītu pakalpojumu ērtāku lietotājam. Šī risinājuma programmatūras pārvaldības sistēma nodrošina iespēju pārraudzīt visas ierīces un ātri piekļūt visiem reģistriem par autostāvvietas lietojumu.

QUADRO ESPAS 30

Quadro Espas 30 var pārvaldīt bezkontakta kartes tieši pie joslas vai pie POS Ierīce darbojas vadu tīklā kā komponents starp citiem sistēmas elementiem. Tā galvenā funkcija ir pārvaldīt iebraukšanas un izbraukšanas staciju

AUTOSTĀVVIETAS SERVERIS

Serveris kopā ar tā programmatūru nodrošina autostāvvietas sistēmas datubāzes pārvaldību un visu datu dublēšanu.

POS

POS un datu pārvaldības stacija ar datoru un monitoru. Iestrādātā programmatūra Janica nodrošina viedu un lietotājam ērtu risinājumu stāvvietas pārvaldībai un tādām maksas punkta funkcijām kā biļešu apmaksa un abonementu pārvaldība. Visas darbības tiek reģistrētas un ir apskatāmas dažāda veida atskaitēs, lai nodrošinātu pareizu autostāvvietas pārvaldību

JANICA PROGRAMMATŪRAS PILNA VERSIJA

Programmatūra Janica ir risinājums vieglai stāvvietas sistēmas Espas 30 pārvaldībai. Visas darbības iespējams veikt, izmantojot vienkāršu un intuitīvu grafisko saskarni. Janica ir elastīga un viegli izmantojama gan vienkāršām, gan sarežģītām stāvvietas sistēmu konfigurācijām.

STĀVVIETAS PROGRAMMATŪRA

Programmatūras moduļi ar vadu saslēgtām stāvvietas sistēmām

TUVA

TUVA ir UHF antena UZLĪMJU nolasīšanai. Tā ir pieejama tikai ar vadu saslēgtām stāvvietu sistēmām. Šī vārtu tuvumā novietotā antena atver ceļu transportlīdzekļiem ar derīgu UZLĪMI, kas sasaistīta ar abonementu. Tādējādi kustība, tuvojoties vārtiem, netiek aizkavēta. Ar UZLĪMI sasaistīto abonementu var viegli pārvaldīt Janica programmatūrā.

NEA

NEA ir augstas izšķirtspējas ANPR. To var iestrādāt ar vadu saslēgtā stāvvietas sistēmā vienmērīgam lietojumam. Šī ierīce ļauj lietotājiem ar datubāzē reģistrētu numura zīmi iebraukt/izbraukt no stāvvietas bez vajadzības apstāties pie vārtiem. Kamera jāuzstāda iebraukšanas/izbraukšanas staciju tuvumā, un tā ļauj lietotājiem ar datubāzē reģistrētu numura zīmi iebraukt/izbraukt no stāvvietas bez vajadzības apstāties pie vārtiem.

SMARTLIGHT

SMARTLIGHT ir stāvvietas norāžu sistēma, kas palīdz vadītājiem teritorijā viegli atrast brīvu autostāvvietu. Sistēmas izgaismotie paneļi kopā ar sensoriem, kas nosaka vietas statusu (tukša/pilns), palīdz vadītājam viegli atrast brīvu autostāvvietu. Stāvvietas operatori var ērti un efektīvi pārraudzīt stāvvietas teritoriju pateicoties programmatūrai, kas grafiski attēlo tukšās/pilnās vietas. Tas nodrošina arī iespēju veikt statistisko analīzi.

SMARTGATE

SMARTGATE ir tīmeklī balstīta piekļuves kontroles sistēma. Tās pamatā ir numura zīmju nolasīšana, tai ir vienkārša, intuitīva saskarne un iespēja sagatavot dažādas statistikas atskaites.


Bft piedāvā virkni autostāvvietu pārvaldības sistēmu, sākot no pamata modeļiem nelielām autostāvvietām līdz vissarežģītākajām sistēmām lielām autostāvvietām. Attiecībā uz piekļuves kontroli, izvēloties pareizo produktu, jāapsver, cik reižu dienā piekļuve tiks atvērta, kāds ir pārvaldāmo piekļuvju izmērs un barjeras kontroles veids (tālvadības ierīce, U-Link, CCTV vai tālvadības stacija). Klāsts ietver savrupus vai vadu modeļus, pēdējie no kuriem ir jaunums autostāvvietu sistēmās, ko var kontrolēt caur tīmekli, pateicoties programmatūrai, kurai var piekļūt arī no attāluma.

Radusies neparedzēta kļūda: lūdzu, ielādējiet lapu atkārtoti vai mēģiniet vēlreiz vēlāk.