Privacy Policy


TĪMEKĻA VIETNES VISPĀRĪGĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA
Šī informācija tiek sniegta saskaņā ar ES Regulas 2016/679 (turpmāk tekstā — “Regula”) 13. pantu un ir paredzēta tām personām, kas izmanto pieejamos pakalpojumus, kas tiek startēti no tīmekļa vietnes http://www.bft-automation.com. Kad lietotāji pārlūko vietni, atbilstoši Regulai par viņiem var savākt tādu informāciju, kurā ietilpst personas dati. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz augstāk norādīto vietni un neattiecas uz citām vietnēm, kurām lietotājs var piekļūt, izmantojot vietnē pieejamās saites.

DATU PĀRZINIS
Datu pārzinis ir uzņēmums BFT S.p.A. ar reģistrētu biroja adresi via Lago di Vico, 44, Schio (Vicenza), Itālija (turpmāk tekstā — “Bft” vai “Uzņēmums”).

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS “DPO”
Grupa Somfy group, kuras daļa ir Uzņēmums, ir norādījusi datu aizsardzības speciālistu atbilstoši Regulas 37. pantam, un ar viņu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi dpo@somfy.com

DATU APSTRĀDES VIETA
Ar šajā vietnē iekļautajiem tīmekļa pakalpojumiem saistītie dati tiek apstrādāti augstāk norādītajos Bft galvenajos birojos, un apstrādi veic konkrēts personāls, kam ir uzdots veikt apstrādi, kā arī ārēji pārvaldības un uzturēšanas darbību tehniskie speciālisti, kas norādīti kā par apstrādi atbildīgās personas.

DATU APSTRĀDES VEIDI
Apstrādē ietilpstošie personas dati attiecas uz informāciju, ko lietotājs ir iesniedzis laikā, kad piekļuva BFT tīmekļa vietnei un/vai tajā reģistrējās, kā arī iesniedza pieprasījumu labuma gūšanai no konkrētiem pakalpojumiem (vārds un uzvārds, personas kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), lietotājvārds un pieteikšanās parole).

Pārlūkošanas dati

Parastas darbības laikā IT sistēmas un programmatūras procedūras, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību, iegūst konkrētus personas datus, kuru pārsūtīšana ir tieši iekļauta interneta saziņas protokolu lietojumā. Savāktā informācija netiek saistīta ar identificētām fiziskām personām, bet pastāv dabīga iespēja, ka, apstrādājot un saistot trešo pušu rīcībā esošos datus, var notikt lietotāju identificēšana. Šajā datu kategorijā ietilpst to lietotāju datora domēnu IP adreses vai nosaukumi, kas izveido savienojumu ar vietni, pieprasīto resursu URI (vienotā resursu identifikators) apzīmējuma adreses, pieprasījuma laiks, veids, kādu izmantoja pieprasījuma nosūtīšanai uz serveri, iegūtā atbildes faila lielums, skaitliskais kods, kas norāda no servera saņemto datu atbildes stāvokli (izdevās, kļūda u.c.) un citi operētājsistēmai un lietotāja IT videi atbilstoši parametri. Šos datus izmanto, tikai lai iegūtu anonīmu statistisku informāciju par vietnes lietojumu.

Dati, kurus lietotājs iesniedz brīvprātīgi

Ja e-pasta adrese tiek izvēles veidā nepārprotami un brīvprātīgi nosūtīta uz šajā tīmekļa vietnē norādītām adresēm un konkrēti sagatavotu veidlapu kopām, tad secīgi tiek iegūta elektroniskajā ziņojumā ietvertā e-pasta adrese un citi personas dati, kā arī dati par sūtītāju/lietotāju, kas nepieciešami, lai atbildētu uz pieprasījumiem vai nodrošinātu pakalpojumu.

Konkrētiem pakalpojumiem tiks nodrošinātas konkrētas, kodolīgas konfidencialitātes politikas.

SĪKFAILI (ja tiek izmantoti tikai sesijas sīkfaili)
IT metodes netiek izmantotas, lai tieši iegūtu lietotāja personu identificējošus datus.

Sīkfailus neizmanto personas datu pārsūtīšanai, kā arī ilgtspējīgie sīkfaili nav tāda veida sīkfaili, ko var uzskatīt par lietotāja izsekošanas sistēmām.

Tā dēvēto sesijas sīkfailu (kas netiek ilgtermiņā glabāti lietotāja datorā un pazūd pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas) izmantošana ir stingri ierobežota līdz sesijas identifikācijas datu pārsūtīšanai (to veido servera ģenerēti ikdienišķi skaitļi); šie dati ir nepieciešami, lai varētu droši un efektīvi pārlūkot vietni.

Šajā vietnē izmantotie tā dēvētie sesijas sīkfaili novērš atgriešanos pie citām IT metodēm, kas iespējami kaitē lietotāja pārlūkošanas konfidencialitātei, un neatļauj lietotāja personu identificējošu datu iegūšanu.

Lai atspējotu instalētos sīkfailus, lietotājam ir jāmaina pārlūkprogrammas iestatījumi. Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā vietne vai dažas no tās funkcijām var darboties nepareizi. Attiecīgā procedūra ir atkarīga no izmantotās pārlūkprogrammas. Lai iegūtu detalizētus norādījumus, lūdzu, noklikšķiniet uz vienas no šīm saitēm:

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Ja pārlūkprogramma, kuru izmantojat, šeit nav norādīta, varat iegūt informāciju par to, kā turpināt no vietnes www.aboutcookies.org, vai pārlūkprogrammā noklikšķiniet uz “Palīdzība”.

APSTRĀDES NOLŪKI
Saistībā ar Uzņēmuma darbībām brīvi iesniegtie un iegūtie lietotāja dati tiks tiesiski un pareizi apstrādāti šādiem nolūkiem:

A. Dati tiks apkopoti un izmantoti tikai tieši saistītajiem nolūkiem un kā atslēga, lai reģistrētu un aktivizētu lietotāja kontu un lai nodrošinātu Uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus.

B. Dati tiks apkopoti un izmantoti tikai tieši saistītajiem nolūkiem un kā atslēga, lai reģistrētu “BfT Informa” abonementu ar mērķi nodrošināt Uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus.

C. Ja dati tiek ievadīti interneta vietnē pieejamajā sadaļā “Request information” (Pieprasīt informāciju), personas dati tiks apkopoti un izmantoti, tikai lai apmierinātu un apstrādātu lietotāja iesniegtos informācijas pieprasījumus.

D. Ja dati tiek ievadīti sadaļā “Work with us” (Darbs mūsu uzņēmumā), Bft apstrādās curriculum vitae norādītos personas datus, lai veiktu atlasi attiecīgajam amatam vai līdzīgiem amatiem.

E. Personas datu apstrādes pamatā ir konkrēta un skaidri izteikta lietotāja piekrišana, līdz tā tiek atsaukta (Regulas 7. pants), personas dati tiks apstrādāti, gan izmantojot tādas automatizētas saziņas sistēmas kā e-pastu, faksu, ziņojumus, piemēram, mms (multivides ziņojumu pakalpojums) vai sms (īsziņu pakalpojums), gan zvanus, kur operators neiejaucas ne ar tradicionālajiem līdzekļiem, ne izmantojot mobilās vai fiksētās līnijas tālruni ar operatoru (tā dēvētais telemārketings), lai sūtītu atbilstošus pārdošanas piedāvājumus un/vai saistībā ar Uzņēmuma produktiem un/vai pakalpojumiem un lai sūtītu ar iepriekš norādītajiem produktiem, pakalpojumiem vai pārdošanas saziņu saistītus reklāmu materiālus, kā arī, lai veiktu tirgus izpēti, pat ja tā ir tieši saistīta ar lietotāja apmierinātības līmeņa novērtējumu (tā dēvētajā “mārketinga” nolūkā).

E. Personas datu vākšanas pamatā ir konkrēta un skaidri sniegta lietotāja piekrišana, līdz tā tiek atsaukta ( Regulas 7. pants), datus var izmantot profilēšanai, ieskaitot tajā iekļautu tirgus izpēti un aptauju vai anketu izsūtīšanu par lietotāju apmierinātību ar Uzņēmuma produktiem un/vai pakalpojumiem. Izmantojot piekrišanu profilēšanai, Uzņēmums veiks analīzi vai apstrādi, identificējot lietotāja preferenci attiecībā uz piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem, lai tos uzlabotu un vēl vairāk pielāgotu lietotāja vajadzībām: gan grupējot datus vienādās kategorijās, gan izstrādājot atsevišķus profilus. Šie dati tiks izmantoti mārketinga profilēšanas darba izpildei, izmantojot E. punktā paredzētās automatizētās IT un tradicionālās metodes.

G. Nestingrais surogātpasts: Bft var izmantot e-pasta adresi, ko lietotājs iesniedzis produkta vai pakalpojuma iegādes laikā, lai pa e-pastu sazinātos par tādu produktu vai pakalpojumu tiešo pārdošanu, kas līdzīgi lietotāja jau iegādātajiem vienumiem (bez nepieciešamības saņemt no lietotāja izteiktu vai iepriekšēju piekrišanu, tā dēvētais “nestingrais surogātpasts”), pieņemot, ka lietotājs neīsteno savas tiesības tam iebilst zemāk norādītajos veidos.

H. Ja dati tiek ievadīti interneta vietnē esošajā sadaļā “Sign up for the Newsletter” (Pierakstīties informatīvajam izdevumam), personas dati tiks apkopoti un ekskluzīvi izmantoti, lai izsūtītu Bft informatīvo izdevumu.

Ja iezīmēsit konkrētas rūtiņas “Sign up for theNewsletter” (Pierakstīties informatīvajam izdevumam) un/vai “Marketing communications” (Mārketinga saziņa), un/vai “Telemarketing” (Telemārketings), un/vai “Profiling” (Profilēšana), lietotājs sniedz piekrišanu, pieņem šīs konfidencialitātes politikas noteikumus un pilnvaro apstrādāt savus personas datus, kā arī tieši deklarē, ka visi iesniegtie personas dati ir pareizi un patiesi.

APSTRĀDES TIESISKIE PAMATOJUMI
Apstrādes tiesiskie pamatojumi, ņemot vērā A., B., C., D. un E. punktā noteiktos nolūkus, ir pirmslīgumisku un līgumisku pasākumu ieviešana saskaņā ar Regulas 6. panta 1. sadaļas b) rindkopu.

Apstrādes tiesiskie pamatojumi, ņemot vērā augstāk esošajā E., F. un H. punktā noteiktos nolūkus ir lietotāja brīvi sniegtā piekrišana saskaņā ar Regulas 6. panta 1. sadaļas a) rindkopu.

Apstrādes tiesiskie pamatojumi, ņemot vērā augstāk esošajā G. punktā noteiktos nolūkus ir Uzņēmuma leģitīmās intereses saskaņā ar Regulas 6. panta 1. sadaļas f) rindkopu.

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA
Lietotājs jebkurā laikā var iebilst apstrādei, kā tas ir noteikts G. punktā, kā arī pēc piekrišanas sniegšanas atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kā tas ir noteikts E.,F. un H. punktā:

- izmantojot jebkura Bft nosūtītā reklāmas materiāla lapas apakšā izvietoto speciālo saiti;

- mainot preferences tīmekļa vietnes sadaļā “My account” (Mans konts) — “Newsletter” (Informatīvais izdevums) un/vai “Marketing communications” (Mārketinga saziņa), un/vai “Telemarketing” (Telemārketings), un/vai “Profiling” (Profilēšana).

APSTRĀDES METODES
Personas datu apstrādei tiek izmantoti automatizēti rīki, un apstrāde notiek precīzi tik ilgi un tādā nolūkā, kādam dati tika savākti. Ir ieviesti konkrēti drošības pasākumi, lai novērstu datu zudumu, neatļautu vai nepareizu lietojumu un nesankcionētu piekļuvi.

DATU PIEŠĶIRŠANAS IZVĒLES STATUSS
Izņemot pārlūkošanas datiem norādītos vienumus, lietotājs var brīvi iesniegt savus personas datus pieprasījuma veidlapās vai tos iesniegt konkrēta pakalpojuma iegūšanai, lai pieprasītu informatīvu materiālu vai citas saziņas nolūkā. Ja personas dati netiek iesniegti, var būt neiespējami izpildīt lietotāja pieprasījumus.

Datu iesniegšana E.,F. un H. punktā minētajiem nolūkiem ir izvēles iespēja. Ja E. un F. punktā minētajiem nolūkiem piekrišana netiek iesniegta, tas neatstās nekādas sekas uz pakalpojumu sniegšanu. Šis gadījums attiecas arī uz tiesībām iebilst datu apstrādei jeb tā dēvētajam “nestingrajam surogātpastam”, kā noteikts G. punktā.

DATU NODOŠANA UN IZPLATĪŠANA
To lietotāju iesniegtie personas dati, kuri sūta pieprasījumus par informāciju, pārdošanas vai reklāmas materiāliem vai pieprasa pakalpojumus, tiek izmantoti, tikai lai apstrādātu šos pieprasījumus, un tos var uzzināt Bft darbinieki vai līdzstrādnieki, kas strādā mārketinga un IT nodaļā un ir īpaši pilnvaroti apstrādāt datus, kā arī uzņēmums, Pallino & Co., Garden 65 Srl, Concerto Srl, MailChimp, (kura konfidencialitātes politika ir pieejama saitē https://mailchimp.com/legal/privacy/) un trešās puses, kas nodrošina papildu vai pamata pakalpojumus BFT darbībām, kā arī visi norādītie datu apstrādātāji saskaņā ar Regulas 28. pantu.

Ārpus šīm situācijām dati netiks nodoti, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams tiesu iestāžu vai sabiedriskās drošības iestāžu prasību izpildei. Nepastāv nekādi nosacījumi savākto datu izplatīšanai.

DATU GLABĀŠANAS PERIODS
Personas datu apstrāde attiecībā uz A. un B. punktā minētajiem nolūkiem notiks tik ilgi, cik tas ir nepieciešams pieprasīto pakalpojumu ieviešanai, un tam tiks pievienots tiesiski paredzēts papildu periods saskaņā ar pašreizējām tiesiskajām, finanšu un nodokļu prasībām.

Personas datu apstrāde attiecībā uz C. punktā minētajiem nolūkiem ir derīga 18 mēnešus, sākot no datu saņemšanas datuma, kad tie tiek ievadīti tīmekļa vietnes http://www.bft-automation.com sadaļā “Request information” (Pieprasīt informāciju), vai no pēdējiem lietotāja iesniegtajiem atjauninājumiem.

Personas datu apstrāde attiecībā uz D. punktā minētajiem nolūkiem ir derīga 18 mēnešus, sākot no curriculum vitae saņemšanas datuma, kad tie tiek ievadīti tīmekļa vietnes http://www.bft-automation.com sadaļā “Work with us” (Darbs mūsu uzņēmumā), vai no pēdējiem lietotāja iesniegtajiem atjauninājumiem.

Personas datu apstrāde attiecībā uz E. punktā minētajiem nolūkiem ir derīga 24 mēnešus, sākot no piekrišanas sniegšanas datuma, ja vien lietotājs to nav atsaucis.

Personas datu apstrāde attiecībā uz F. punktā minētajiem nolūkiem ir derīga 12 mēnešus, sākot no piekrišanas sniegšanas datuma, ja vien lietotājs to nav atsaucis.

Personas datu apstrāde attiecībā uz G. un H. punktā minētajiem nolūkiem tiek turpināta, līdz lietotājs atsauc piekrišanu

Šī datu apstrādes perioda beigās pēdējais ir jāizdzēš vai ilgtermiņā anonīmi jāatveido.

IESAISTĪTO PUŠU TIESĪBAS
Saskaņā ar Regulu personai, uz kuru attiecas personas dati, tiek piešķirtas īpašas tiesības. Jo īpaši lietotājam gadījumos, kad pastāv šādi nosacījumi un kur lietotājs neizmanto Regulā noteikto tiesību atsaukšanas hipotēzi (Regulas 23. pants), ir tiesības

• iegūt apstiprinājumu tam, vai tiek vai netiek apstrādāti šī lietotāja personas dati, un, ja šis gadījums attiecas, iegūt piekļuvi saviem personas datiem un to nodošanai (Regulas 15. pants);

• grozīt visus nepareizos šī lietotāja personas datus, kā arī integrēt visus nepilnīgos personas datus, pat nodrošinot papildu deklarāciju (Regulas 16. pants);

• atsaukt piekrišanu, kur tā ir izvietota apstrādāto datu apakšā, un gadījumos, kad ir tiesības tā rīkoties, lūgt bez nevajadzīgas kavēšanās izdzēst šī lietotāja personas datus (Regulas 17. pants);

• noteikt savu datu apstrādes ierobežojumu (Regulas 18. pants);

• saņemt personas datus strukturētā formātā, lai ikdienas lietošanai tos varētu nolasīt automatizēta ierīce, kā arī tos varētu pārsūtīt uz citu datu pārzini (Regulas 20. pants);

• jebkurā laikā iebilst savu personas datu apstrādei (Regulas 21. pants);

• iesniegt sūdzību kontroles institūcijās.

ES Regulas 15.–23. pantu varat skatīt šajā saitē: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Lai īstenotu augstāk uzskaitītās tiesības, tīmekļa vietnē atveriet sadaļu “Client Area” (Klientu zona), kur varat iegūt atjauninātu informāciju par augstāk uzskaitītajām tiesībām.