Ubase

Software vytvořený pro dálkové řízení automatizovaných systémů.


U-Base komunikuje pomocí Bluetooth nebo internetové sítě s řídicími jednotkami Bft a umožňuje instalačnímu technikovi zobrazit, upravit a změnit parametry a odesílat příkazy automatizovanému systému.

Upozornění: Chcete-li používat software U-BASE 2 a objevovat všechny jeho funkce, musíte se zaregistrovat na tomto webu: ubase.azurewebsites.net

U-Base 2 je program vyvinutý pro usnadnění správy a údržby systému spojeného přes U-Link. Díky U-Base 2 lze získat kontrolu nebo zobrazení všech parametrů činnosti automatického systému. U-base cloud, navržený pro ty, kteří již vlastní licence U-base 2, je služba, která umožňuje správu a údržbu zařízení s jejich archivací v Cloud Bft.

Uživatelé oprávnění vlastníkem licence mohou díky připojení přes web rychle a přesně upravovat parametry činnosti zařízení a zobrazovat seznam zaznamenaných poplachů.

Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Continuando a navigare o accedendo a un qualunque elemento del sito senza cambiare le impostazioni dei cookie, accetterai implicitamente di ricevere cookie al nostro sito. Le impostazioni dei Cookies possono essere modificate in qualsiasi momento cliccando su più informazioni sui Cookies o utilizzando il link Privacy Policy posizionato in fondo alla pagina.

Si è verificato un errore imprevisto, si prega si ricaricare la pagina o riprovare più tardi.