COMPACTA A20-180

Šifri proizvoda P111782

Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)

tehničko crtanje
Međupovezivanje ne
Napon električne mreže 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35V izmjenična struja (DC)
Nazivni raspon 20 m
Vodoravno zakretanje 180 °
Stupanj zaštite (IP) 44
PHP A
P903028

Par aluminijskih stupića za fotoćelije serija THEA, DESME i COMPACTA. Visina 522 mm

PHP2 A
P903029

Par dvostrukih aluminijskih stupića za fotoćelije serije THEA, DESME i COMPACTA. Visina 1038 mm

PHP4 A
P903030

Par aluminijskih stupića različitih visina, za selektore serije Q.bo i fotoćelije serije THEA, DESME i COMPACTA. Stupić za selektor: visina 1038 mm; stupić za fotoćelije: visina 552 mm

Par aluminijskih stupića različitih visina, za selektore serije Q.bo i fotoćelije serije THEA, DESME i COMPACTA. Stupić za selektor: visina...

APL
P903020

Par podnožnih ploča za stupiće serije PHP

ADA PHP A
P903033

Par prilagodnika za instalaciju fotoćelija THEA, DESME i COMPACTA na stupiće PHP

ADA CC A
P903032

Par prilagodnika za instalaciju fotoćelija THEA, DESME i COMPACTA na stupiće CC

BMC A
P903031

Potpora za postavljanje fotoćelija serije COMPACTA na zid i na rampe Giotto, Moovi i Michelangelo

Compacta
Compacta
Prikaži

Došlo je do nepredviđene pogreške, molimo ponovno učitajte stranicu ili pokušajte naknadno.