Trajni parkirni stup, ekvivalent za XPASS 330/1200. Prikladan za zaštitu osjetljivih mjesta uz automatske parkirne stupove na velikim površinama.

Popis proizvoda
RANCH E 330/1200C

Protuteroristički parkirni stup, s visinom trupa od 1200 mm i promjerom od 330 mm. Verzija sa kapom sa svjetlima i trupom od lakiranog čelika RAL 7015. Prirubnica nije uključena

RANCH E 330/1200C - RAL

Nepomični protuteroristički parkirni stup, visine trupa 1200 mm i promjera 330 mm. Inačica s poklopcem bez svjetala i trupom od lakiranog čelika RAL 7015. Prirubnica nije uključena

RANCH E 330/1200C LI

Poklopac sa svjetlosnom signalizacijom

RANCH E 330/1200C LI STAINLESS STEEL 316

Fixed anti-terrorism bollard, with shaft height 1200 mm and diameter 330 mm. Version with AISI 316L stainless steel shaft. Flange not included.

RANCH E 330/1200C L RAL FIXED BOLLARD

Poklopac sa svjetlosnom signalizacijom Boja RAL u skladu sa zahtjevom.

RANCH E 330/1200C L RAL 7015 FIXED BOLLARD

Protuteroristički parkirni stup, s visinom trupa od 1200 mm i promjerom od 330 mm. Verzija sa kapom sa svjetlima i trupom od lakiranog čelika RAL 7015. Prirubnica nije uključena

Oprema

Ovo je oprema preporučena za ove proizvode.

FLANGE RANCH E
P800119

Prirubnica za Ranch E

ALLU K12
P975069

Napajanje nepomičnih parkirnih stupova Ranch E

Došlo je do nepredviđene pogreške, molimo ponovno učitajte stranicu ili pokušajte naknadno.