Potpuno skriveni uzemljeni motori za krilna dvorišna vrata

ELI BT A

Potpuno skriveni uzemljeni motori za krilna dvorišna vrata

Obiteljska kartica (PDF)

Cjeloviti asortiman nepovratnih podzemnih elektromehaničkih uređaja za krilna vrata dužine do četiri metra opremljena tehnologijom od 24 V. Integrirani mehanički zaustavljači za otvaranje i zatvaranje, a omogućuje se i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima. Graničnom sklopkom zasnovanoj na enkoderu omogućava se preciznost i brzo postavljanje. The VELOCE version offers reduced waiting times on opening and closing.

Popis proizvoda
ELI VELOCE BT A35

Podzemni elektromehanički uređaj 24 V za krilna vrata čija je najveća dužina 3.5 m.

ELI BT A40

Podzemni elektromehanički uređaj 24 V za krilna vrata čija je najveća dužina 4 m.

Oprema

Ovo je oprema preporučena za ove proizvode.

BTCF 120 E
N733397

Temeljno kućište s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje

BTCF 120 E INOX
N733398

Temeljno kućište od nehrđajućeg čelika s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje

BTCF-120E PLUS
N733993

Reinforced foundation box for heavy or intensive use gates. Includes levers for ELI AC A, ELI BT A. Manual release not included.

BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL
N733994

Reinforced stainless steel foundation box for heavy or intensive use gates. Includes levers for ELI AC A, ELI BT A. Manual release not included.

Reinforced stainless steel foundation box for heavy or intensive use gates. Includes levers for ELI AC A, ELI BT A. Manual release not...

SCC
N733392

Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s ključem na polugu.

SCP
N733502

Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s personaliziranim ključem.

E180
N733304

Dodaci za otvaranje do 180 ° za uređaj ELI AC A40, ELI BT A40

FCE
N733951

Magnetski granični prekidači za modele BT i AC.

COMPACTA A20-180
P111782

Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)

Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična...

KIT COMPACTA - PHP
R400009

Komplet upotpunjen parom aluminijskih stupova za fotoćelije, visine 522 mm i uz par fotoćelija Compacta A20-180 koje se mogu namjestiti vodoravno za 180 °, raspona od 20 m, napajanje od 12 – 33 V istosmjerna / 15 – 35 V izmjenična struja

Komplet upotpunjen parom aluminijskih stupova za fotoćelije, visine 522 mm i uz par fotoćelija Compacta A20-180 koje se mogu namjestiti...

RADIUS LED BT A R0
D114094 00003

Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.

RADIUS LED BT A R1 W
D114168 00003

Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.

RADIUS LED BT A R1
D114093 00003

Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.

BBT BAT
P125020

Komplet baterija za rezervno napajanje za THALIA i THALIA P

Došlo je do nepredviđene pogreške, molimo ponovno učitajte stranicu ili pokušajte naknadno.