הפניות: מרכז קניות, Lissone, מילנו, איטליה

מרכז קניות, Lissone, מילנו, איטליה


דרישות

הגנה באזור החניון ביום ובלילה ידי בולרדים אוטומטיים וטוטמים אחסון יחידות הבקרה של הבולרד עם שילוב של 360° עם רמזורי התנועה

אפשרות לפתרון

2 בולרדים אוטומטיים וארון כביש תחתון כפול לאחסון התקני הבקרה והרמזור.

הודעה על שימוש לרעה
כל השדות דרושים

ההודעה נשלחה.

עבודות קיימות

נא עיין בחלק הזה המוקדש להתקנות שלנו.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.