U-SDK FULL 2

סינון לפי קוד מוצר P111514 00002

U-SDK הוא יישום חדשני שיכול להפוך מערכות אוטומציה Bft לתואמות ומשולבות בקלות עם רשת BMS לפיקוח על בניינים.

תכונות עיקריות

שילוב מצטיין עם מערכות פיקוח BMS ועם אוטומציה תואמת U-Link של Bft.

פיקוח מלא של כל פקודות האוטומציה (פתיחה, סגירה, הפעלה, עצירה, וכו'), ובכך מספק ניטור משולב של כל הפרמטרים, עם סקירה מקיפה של האבחון ואזעקות (גרסה "Full")

האפשרות של יצירת "Sockets" ניתנים להגדרה מאפשרת לפקודים להיות מווסתים לטפל במידע על מספר המערכת, הפעלות והמפעילקבוצת מפעילים נשלטים. נקודת גישת מערכת זמינה מזוהה באופן אוטומטי על ידי Bluetooth.

טכנולוגיות

U-Link

פלטפורמת תקשורת יחידה לכל סוגי יחידות הבקרה והמקלטים. פרוטוקול התקשורת של מערכת U-link מאפשר את השילוב של מערכות הקישוריות ההדדית החדשניות פרי פיתוחה של Bft, בצירוף פתרונות התקשורת האלחוטיים בתחום האוטומציה של נקודות גישה. הטכנולוגיה תוכננה ופותחה לתפקד באמצעות שערים ייעודיים לכל סוג של מדיום פיזי ופרוטוקול תקשורת. כדי להעניק למתקין מערך מלא של כלים להקמה ותחזוקה של המערכת, Bft מציעה פתרונות המבוססים על מערכות חיבור מרחוק בתקשורת Bluetooth בסביבות מקומיות ואינטרנטיות. מערכת U-Link מבטיחה תקשורת מדויקת ויציבה לחלוטין וגם הגנה בטוחה על נתונים הודות להצפנה בשתי רמות, באמצעות שימוש במערכת הצפנת נתונים וסיסמאות ומערכת התקשורת הבסיסית. - U-Link היא פלטפורמה טכנולוגית המהווה את לב-ליבם של מוצרי Bft - U-link עושה שימוש בגישה פתוחה על ידי שינוי B-Eba, השער הקנייני של Bft, דבר המאפשר סיגול לשפות תקשורת שונות. - U-link גמישה: מסוגלת לתפקד עם חיבור רשת או בלעדיו, בהתאם לסוג שער B-Eba המותקן - U-Link מאפשרת לבצע פעולות תחזוקה מרחוק של המוצרים הודות לתקשורת הדו-סטרית - U-link היא מדרוגית: ניתן להוסיף מספר בלתי מוגבל של אובייקטים לרשת U-link - U-Link a מאפשרת יצירה של קבוצות מוצרים: ניתן לאגד לוחות B-Ebas שונים כדי לאפשר שליטה פרטנית או קבוצתית במוצרים U-link היא חדשנות שבאמצעותה Bft הופכת מוצרים לפתרונות.

Data sheet

קישוריות הדדית כן

Do you need more information?

Get in touch with us, you will receive our support as soon as possible.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.