פתרון
סוכנות

מוצרי Bft

CLONIX

מקלט רדיו חיצוני במסגרת, קידוד מתגלגל 433 MHz . ניתן לשלוט ביציאה 1 או 2 בהתאם למודל, באמצעות הריליי. גירסאות Ultra מצוידות בחריץ אחד או יותר, שבו ניתן לנעוץ את כרטיסי ההרחבה B EBA, עבור תקשורת רבת פרוטוקולים.

433 MHz external receiver, compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). 230 V power supply, can store up to 2,048 remote controls

לפרטים נוספים
גלאי מסת מתכת
SPIRA 2X1
Cod. D110926 00001

RME 2
Cod. P111001 00003

ערכת מצברים ליחידות בקרה
STOPPY BAT
Cod. P975001

לוחות הריבה
B EBA RS 485 LINK
Cod. P111468

B EBA RS 485 GATEWAY
Cod. P111530