פתרון
שלט רחוק לכל המפעילים.

מוצרי Bft

MITTO

מגוון שלם של שלטי רחוק 433MHz בקוד מתגלגל. קיימים עם 2 או 4 ערוצים.

KLEIO

מגוון שלם של שלטי רחוק 433MHz בקוד מתגלגל. קיימים עם 2 או 4 ערוצים. גימורי מגע רך.

מקלט שלט רחוק

CLONIX 2E Cod. D113674 00001 מקלט דו-ערוצי עם קידוד מתגלגל חיצוני, 433 MHz. זיכרון בעל 128 מקומות. זינה 24 וולט.

מתגים לשערים אוטומטיים, כניסות ולמכשירם חשמליים

RB Cod. P121016 שלט רדיו 4 ערוצים מורכב על הקיר עם קוד מתגלגל.