פתרון
פתרון תקלות מרחוק.
לוחות הריבה

B EBA TCP/IP GATEWAY Cod. D113805 00002 כרטיס הרחבה GATEWAY לחיבור מערכות אוטומציה הרשת TCP/IP דרך חריץ U-Link מנהל עד 120 התקני U-Link מחוברים דרך B EBA RS485 Link.