פתרון
פתרון מחסום עם גישה באמצעות לוח מקשים
גלאי מסת מתכת
SPIRA 2X1
Cod. D110926 00001

RME 2
Cod. P111001 00003

מתגים לשערים אוטומטיים, כניסות ולמכשירם חשמליים
SELETTO E
Cod. P121013

לוחות הריבה
B EBA WIE INPUT/OUTPUT
Cod. P111467

אביזרי זרוע ואיזון
PCA ATM 3
Cod. P120053 00001

OMEGA ATM U35
Cod. P120062 00001

זרוע
ATM30
Cod. P120102 00002