VISTA SL E

יחידת הבקרה, עם תצוגת תכנות וטכנולוגיית מיקרו מעבד, מאפשרת את בקרת הפונקציות העיקריות אוטומטית. מסילה בולמת זעזועים וגלגלים בעיצוב מיוחד המבטיח תנועה שקטה לחלוטין. פרוטוקול הקישוריות ההדדית U-Link מבחר מלא של התקני אוטומציה עבור דלתות הזזה להולכי רגל, משקל כנף מרבי 100 ק"ג ומהירויות עד 70 ס"מ/שנ' לכל כנף.

תכונות עיקריות

נעילה חשמלית עם החזקת הדלתות בכול אחת מנקודת העצירה.

פרופיל WMP להרכבה מהירה.

יחידת הבקרה עם תצוגת תכנות ומערכת כוונון עצמי של הפרמטרים של התנועה ושל המומנט . מקלט שני ערוצים משולב

רשימת מוצרים
VISTA SL E-107 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 750 mm ורוחב חלק צולב של 1600 mm.

VISTA SL E-108 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 850 mm ורוחב חלק צולב של 1800 mm.

VISTA SL E-109 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 950 mm ורוחב חלק צולב של 2000 mm.

VISTA SL E-110 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1050 mm ורוחב חלק צולב של 2200 mm.

VISTA SL E-111 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1150 mm ורוחב חלק צולב של 2400 mm.

VISTA SL E-112 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1250 mm ורוחב חלק צולב של 2600 mm.

VISTA SL E-113 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1350 mm ורוחב חלק צולב של 2800 mm.

VISTA SL E-114 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1450 mm ורוחב חלק צולב של 3000 mm.

VISTA SL E-115 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1550 mm ורוחב חלק צולב של 3200 mm.

VISTA SL E-116 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1650 mm ורוחב חלק צולב של 3400 mm.

VISTA SL E-117 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1750 mm ורוחב חלק צולב של 3600 mm.

VISTA SL E-119 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 1950 mm ורוחב חלק צולב של 4000 mm.

VISTA SL E-121 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2150 mm ורוחב חלק צולב של 4400 mm.

VISTA SL E-123 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2350 mm ורוחב חלק צולב של 4800 mm.

VISTA SL E-125 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 1 בעלת משקל מרבי של {227}. מעבר יעיל של 2550 mm ורוחב חלק צולב של 5200 mm.

VISTA SL E-208 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 800 mm ורוחב חלק צולב של 1900 mm.

VISTA SL E-209 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 900 mm ורוחב חלק צולב של 2000 mm.

VISTA SL E-210 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1000 mm ורוחב חלק צולב של 2200 mm.

VISTA SL E-211 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1100 mm ורוחב חלק צולב של 2400 mm.

VISTA SL E-212 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1200 mm ורוחב חלק צולב של 2600 mm.

VISTA SL E-213 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1300 mm ורוחב חלק צולב של 2800 mm.

VISTA SL E-214 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1400 mm ורוחב חלק צולב של 3000 mm.

VISTA SL E-215 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1500 mm ורוחב חלק צולב של 3200 mm.

VISTA SL E-216 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1600 mm ורוחב חלק צולב של 3400 mm.

VISTA SL E-217 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1700 mm ורוחב חלק צולב של 3600 mm.

VISTA SL E-219 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 1900 mm ורוחב חלק צולב של 4000 mm.

VISTA SL E-221 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2100 mm ורוחב חלק צולב של 4400 mm.

VISTA SL E-223 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2300 mm ורוחב חלק צולב של 4800 mm.

VISTA SL E-225 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2500 mm ורוחב חלק צולב של 5200 mm.

VISTA SL E-227 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2700 mm ורוחב חלק צולב של 5600 mm.

VISTA SL E-229 230V

מפעיל לדלתות הזזה להולכי רגל עם כנף 2 בעלת משקל מרבי של 80+80 kg מעבר יעיל של 2900 mm ורוחב חלק צולב של 6000 mm.

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

VISTA SEL
D113722

בורר פונקציות עבור דלת הולכי רגל סדרות VISTA SL, SL C, TL

BBV BATT MODULO VISTA SL
P111768

ערכת סוללות חירום עבור VISTA SL עם יחידה

SBV
P111445

יחידת רוחב מאולגנת לתמיכת VISTA SL

PRV AA SL
P111681

פרופיל הצמדת כנף עבור Vista SL. L = #{td-7566-80-3}.

WMP SL SLC
P111680

מכיל 2 פרופילי תמיכת פריט רוחב באורך L = 1 m כ"א

ERV
N733408

מנעול חשמלי עבור VISTA SL, SL C, TL (לשימוש ביחד עם BBV מומלץ)

ELA SL 24.B KIT
N733534

ערכה להרכבת 5 מערכות פתיחה אלסטיות לבטיחות (לפי CO48) עבור Vista SL. לשימוש מעבדה.

PPR
P111156

מחליק מוביל דלת לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום

PGI
P111158

מוביל דלת תחתון לדלת אוטומטית עם מסגרת אלומיניום

SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE
P111720 00002

ערכת מערכת מעבר עבור כנף נעה אחת

SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX
P111721 00002

ערכת מערכת מעבר עבור כנף קבועה אחת וכנף נעה אחת

SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB
P111722 00002

ערכת מערכת מעבר עבור שתי כנפיים נעות

SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX
P111723 00002

ערכת מערכת מעבר עבור שתי כנפיים קבועות ושתי כנפיים נעות

SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC.
P111724 00002

ערכת זוויתן להרכבת תא פוטו FPA1 לגילוי שבירת כנף

SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M
P111725 00002

פרופיל מגן לכנף קבועהנעה. אורך 2.5 m

SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M
P111726 00002

פרופיל מגן לכנף קבועהנעה. אורך 5 m

PRV 40.08O CORNICE ABBATTIMENTO L=6.82
P111607 00002

מסגרת פתיחת חירום לחיבור כנף קבועה. אורך 6.82 m

PRV 40.12O MONTANTE ABBATTIMENTO L=5.1
P111610 00002

אנך פתיחת חירום לחיבור כנף קבועה. אורך 5.1 m

PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX
N733589

ציר ימין לחיבור על כנף קבועה

PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX
N733590

ציר שמאל לחיבור על כנף קבועה

SASAM 1
P111163 00002

מערכת פתיחת חירום נגד פניקה באלומיניום מאולגן, כנף אחת. אורך מרבי 1100 mm

SASAM 2
P111263 00002

מערכת פתיחת חירום נגד פניקה באלומיניום מאולגן, 2 כנפיים. אורך מרבי 1100 mm

RB
P121016

שלט רדיו 4 ערוצים מורכב על הקיר עם קוד מתגלגל

OA-AXIS T
P111753

חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה עם בדיקת בטיחות

OA-AXIS II
P111751

חיישן IR אקטיבי להפעלה ואבטחה

OA-203C
P111754

חיישן IR אקטיבי להפעלה ונוכחות

OA-PRESENCE TN
P111755

חיישן IR אקטיבי לאבטחה

OT 3
P111759

לחצן מופעל מרפק, צבע כסף

VIO-DT2
P111653

חיישן הפעלה לבטיחות דו כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר

VIO-DT1
P111654

חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר

IXIO-DT1
P111655

חיישן הפעלה לבטיחות חד כיווני, טכנולוגיה כפולה, מנוטר, מתוכנת C. טלקום

VIO-ST
P111656

חיישן לבטיחות IR, מנוטר

VIO-M
P111662

חיישן הפעלה חד כיווני קומפקטי

MAGIC SWITCH
P111676

לחצן מגע להפעלה

PUSH PLATE
P111677

לחצן הפעלה

SPAC
P111678

זוג נועלים (2) לכנף זכוכית

KIT FPA MA-I2
P111687

ערכת עין חשמלית עם מומנט כפול FPA MA 12 עם כליבות עבור Vista

KIT FPA2
P111685

ערכת עין חשמלית עם מומנט כפול FPA עם כליבות עבור Vista

KIT FPA1
P111683

ערכת FPA עם זוג תאי פוטו וזוויתן עבור Vista

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.