VIRGO

מפעיל אלקטרומכני עם זרוע מפרקית לשימושי מגורים, עבור כנפי שער סובב של עד 2 מטר ועד 200 ק"ג. אידאלי עבור כל מצבי ההתקנה, עם מערכת המנופים לפתרון הפשוט של בעיות הקשורות בעמודים גדולים. יחידת בקרה. מפסקי גבול ומעצורים מכניים משולבים במפעיל.

טכנולוגיות

מערכת הקידוד החדשה מאפשרת שכפול ישיר של התקני שלט-רחוק הודות לטכנולוגיית המעבד, מערכת זו מאפשרת לשכפל כל שלט-רחוק מסוג MITTO לשלט-רחוק מסוג MITTO REPLAY. לאמיתו של דבר, השלט-רחוק הראשון "ילמד" את השלט-רחוק השני את הקוד הנכון שיישמר באופן אוטומטי במקלט במהלך השימוש הראשון. כל התהליכים מתרחשים ברמות הבטיחות הגבוהות ביותר הודות לשימוש במערכת השידור המאובטחת Rolling Code.

טכנולוגיה מדויקת, בטוחה ואמינה טכנולוגיית Bft ב-24 וולט של מבטיחה ביצועים אופטימליים עם ויסות מדויק של ההאטה בעת הסגירה והפתיחה. בטיחות היא היבט מרכזי נוסף המבטיח עצירה והיפוך מיידי של כיוון התנועה במקרה של מכשולים. יעילות הטכנולוגיה היא ערובה לאמינות המוצר.

רשימת מוצרים
VIRGO KIT ITA

ערכה שלמה 24 V עבור שערים סובבים במשקל עד 200 kg ובאורך עד2 m.

VIRGO KIT FRA

ערכה שלמה 24 V עבור שערים סובבים במשקל עד 200 kg ובאורך עד2 m.

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

RCA
N733421

התקן שחרור מנוף עם כבל פלדה, אורך 3.5 m. תואם ל-BOX.

RCAL
N733422

התקן שחרור מנוף עם כבל פלדה, אורך 7 m. תואם ל-BOX.

BOX
N574039

ארון קיר עבור התקן שחרור מנוף עם כבל פלדה ויחידת בקרה חשמלית; לא כולל כבל

VIRGO BAT
P125008

סט מצברי גיבוי עבור VIRGO

ME BT
D111761

לוח בקרה עבור מנעול סולנאויד24VAC עבור מערכות אוטומציה24V

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.