SMARTLIGHT

SMARTLIGHT היא מערכת הנחייה לחניה המסייעת למצוא בקלות מקום חניה פנוי באזור. הודות ללוחות חיווי זוהרים וחיישנים המסוגלים לזהות את מצב התפוסה (פנוי/תפוס) של כל משבצת חניה, המערכת מאפשרת לנהג למצוא בקלות מקום חניה פנוי. מפעיל החניון יכול לעקוב בקלות אחר הניצול היעיל של מקומות החניה באמצעות כלי תוכנה עם תצוגה גרפית ידידותית. התוכנה כוללת גם פונקציית ניתוח סטטיסטי.

רשימת מוצרים
SMARTLIGHT SINGLE SPACE SENSOR RGB

חיישן אולטרה-סוני רב-תכליתי לגילוי משבצת חניה פנויה/תפוסה. הנוריות מספקות חיווי על מצב התפוסה של משבצת החניה. הביצועים המתקדמים של התקן זה מבטיחים חיווי מהיר של כל שינוי בסטטוס של משבצת החניה.

SMARTLIGHT VMS

צג צבע מלא RGB להצגת הסטטוס של כל משבצת חניה באזור החניה, בזמן אמת.

SMARTLIGHT COMMUNICATION POINT MASTER V2

לוח בקרה מרכזי למערכת PGS Smartlight. מנהל את איסוף הנתונים מכל ההתקנים המחוברים (עד 96). כולל לוח בקרה, מסופים, ספק כוח והתקן תקשורת RS485/LAN.

SMARTLIGHT VISUAL CONTROL SOFTWARE

תוכנת ניהול עבור PGS Smartlight הממשק הידידותי מאפשר התאמה אישית ותכנות של הפונקציות וההתקנים בצורה קלה ופשוטה. זמינות מקומות החניה, המונים וחיוויי הלוח מתעדכנים בזמן אמת. מגוון דוחות סטטיסטיים, גם...

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.