SHYRA


לוח בקרה עבור שערי הזזה ושערים מסתובבים, תריסים ודלתות עיליות. זינת לוח: 230 וולט חד פאזית זינת מפעיל: 230 וולט חד-פאזית, 500 ואט לכל היותר פונקציות עיקריות: פתיחה להולכי רגל (באמצעות שלט-רחוק בלבד), סגירה מהירה, חסימת פולסים מאפיינים עיקריים: סרגלי כלים נתיקים, הגדרות בשליטה של פוטנציומטרים, דיווח תקלות באמצעות נוריות ומקלט דו-ערוצי משולב, שתי כניסות בטיחות מאומתות, אחת מהן ייעודית לאביזר קצה בטיחות 8k2.

רשימת מוצרים
SHYRA CPEM

לוח בקרה עבור שערי הזזה ושערים מסתובבים, תריסים ודלתות עיליות. זינת לוח: 230 וולט, חד-פזי

SHYRA CPEM 120V

לוח בקרה עבור שערי הזזה ושערים מסתובבים, תריסים ודלתות עיליות. זינת לוח: 120 וולט, חד-פזי

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.