מונע כניסה ידני, מתקפל, המשמש כשומר מקום חניה.

רשימת מוצרים
RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.

מונע כניסה ידני, מתקפל, שקוטר העמוד שלו 114 mm וגובהו 625 mm.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.