QUADRO ESPAS 30

Quadro Espas 30 יכול לנהל תגי קרבה ישירות בנתיב או בנקודת המכירה. היחידה פועלת ברשת כבלים בתור רכיב בין שאר האלמנטים במערכת. הפונקציה העיקרית שלו היא ניהול עמדת כניסה או יציאה

רכיבים בסיסיים

לא נדרשת תחזוקה.
קיימת גרסה להתקנה חיצונית.
לוח אלקטרוני ייעודי עם צג משולב וידית ג'ויסטיק מובנית לתכנות מהיר ובדיקת התראות.
גלאי לולאה דו-ערוצי מתוכנת, רגיש במיוחד
ניהול מחסום אוטומטי

רכיבים אופציונליים

קורא קרבה לתגי RFID ‏125 קה"צ או MIFARE ‏13.56 מה"צ עבור כרטיסי מפעיל ומנוי.
ממיר RS485 / LAN.
קורא UHF לטווחים ארוכים.

רשימת מוצרים
QUADRO ESPAS 30 EN

ניתן להציב את Quadro Espas 30 בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח בקרה עם צג וידית...

QUADRO ESPAS 30 EA

Quadro Espas 30 עם RFID ‎125kHz. ניתן להציב אותו בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח...

QUADRO ESPAS 30 IN

ניתן להציב את Quadro Espas 30 בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח בקרה עם צג וידית...

QUADRO ESPAS 30 IA

Quadro Espas 30 עם RFID ‎125kHz. ניתן להציב אותו בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח...

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

MAGNETIC LOOP 6MT
D110945

לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' ‏x לולאה 6 מ')

MAGNETIC LOOP 8MT
D141784

לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' ‏x לולאה 8 מ')

TRAFFIC LIGHT 100MM
D121458

רמזור, 2 פנסים (ירוק/אדום), קוטר 100 מ"מ

TRAFFIC LIGHT LED 100MM
130198

רמזור, 2 פנסי LED, קוטר 100 מ"מ

TRAFFIC LIGHT 200MM
130186

רמזור, 2 פנסים (ירוק/אדום), קוטר 200 מ"מ

TRAFFIC LIGHT LED 200MM
130197

רמזור, 2 פנסי LED, קוטר 200 מ"מ

LOOP DETECTOR LITE
D113999

גלאי לולאה דו-ערוצי, 24 וולט DC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות

LOOP DETECTOR PRO
D113948

גלאי לולאה דו-ערוצי, 24 וולט DC/AC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות. גילוי כיוון.

PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS
394080

גלאי נוכחות ובטיחות בטכנולוגיית לייזר. חלופה לגלאי לולאה מגנטיים. כולל כניסה אחת ושתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 9.9 מ' x‏ 9.9 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.

גלאי נוכחות ובטיחות בטכנולוגיית לייזר. חלופה לגלאי לולאה מגנטיים. כולל כניסה אחת ושתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 9.9 מ' x‏ 9.9 מ'. זינת...

LASER SAFATEY DETECTOR
394073

גלאי בטיחות לייזר. משמש בשילוב עם גלאי לולאה מגנטי לצורך הוספת התקן בטיחות (כגון: להולכי רגל). כולל שתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 5 מ' x‏ 5 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.

גלאי בטיחות לייזר. משמש בשילוב עם גלאי לולאה מגנטי לצורך הוספת התקן בטיחות (כגון: להולכי רגל). כולל שתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 5 מ'...

LASER DETECTOR REMOTE CONTROL
394075

שלט-רחוק להגדרת גלאי בטיחות לייזר וגלאי נוכחות ובטיחות לייזר.

KIT DENEB TO DENEB
P800138

לוח נוסף המשמש לתקשורת בין שתי עמדות בתצורת "שני כיוונים" ו"גובה כפול". למערכת 30 בלבד.

KIT INTERLOCK FOR PARKING
P800137

ערכה לניהול פונקציית שילוב (עמדה בין שני מחסומים), שימושית למניעת תורים בשער או לדרישות אבטחה מיוחדות. שימושית במצבים שבהם דרוש ניהול לולאה שלישי (כגון אופנוע). כוללת גלאי לולאה עבור לולאת הבטיחות של המחסום השני וערכת מגעי חיבור לצורך התחברות לפקודות של המחסום השני.

ערכה לניהול פונקציית שילוב (עמדה בין שני מחסומים), שימושית למניעת תורים בשער או לדרישות אבטחה מיוחדות. שימושית במצבים שבהם דרוש ניהול לולאה...

485-TCP/IP CONVERTER KIT
P800132

ההתקן מאפשר הוספת התקנים ברשת TCP/IP חוטית, באמצעות ממשק טורי RS-485. הפתרון משמש בכל התרחישים המצריכים לשדר נתונים טוריים באמצעות רשת מקומית קיימת, למשל.

ההתקן מאפשר הוספת התקנים ברשת TCP/IP חוטית, באמצעות ממשק טורי RS-485. הפתרון משמש בכל התרחישים המצריכים לשדר נתונים טוריים באמצעות רשת...

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.