PHEBE

מפעיל אלקטרו-מכאני לשימוש בבתים פרטיים, עבור אוטומאציה של דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה (גראז'). שלט הרוחק המובנה מאפשר את ניהול המפעיל השני. להתקנה על גבי דלתות במידות גדולות, או בעלות דלת להולכי רגל המשולבת בהן. הטכנולוגיה במיקרו-פרוססור מאפשרת גם לנהל את המומנט של המנועים בדייקנות המרבית ובבטיחות מרבית.

תכונות עיקריות

ידית לשחרור מנעילה, מוגנת באמצעות אשנב בטיחות וניתנת להשמשה גם מבחוץ, מאמצעות כבל מפלדה.

מתגים מגבילי קצה על גבי מנוע, מהירות ופשוטים לכיוונון.

שלט רוחק מובנה עם מערכת ללמידה עצמית של המומנט, תכנות בעל תצוגה ומקלט רדיו על גביו.

טכנולוגיות

טכנולוגיה מדויקת, בטוחה ואמינה טכנולוגיית Bft ב-24 וולט של מבטיחה ביצועים אופטימליים עם ויסות מדויק של ההאטה בעת הסגירה והפתיחה. בטיחות היא היבט מרכזי נוסף המבטיח עצירה והיפוך מיידי של כיוון התנועה במקרה של מכשולים. יעילות הטכנולוגיה היא ערובה לאמינות המוצר.

מערכת הקידוד החדשה מאפשרת שכפול ישיר של התקני שלט-רחוק הודות לטכנולוגיית המעבד, מערכת זו מאפשרת לשכפל כל שלט-רחוק מסוג MITTO לשלט-רחוק מסוג MITTO REPLAY. לאמיתו של דבר, השלט-רחוק הראשון "ילמד" את השלט-רחוק השני את הקוד הנכון שיישמר באופן אוטומטי במקלט במהלך השימוש הראשון. כל התהליכים מתרחשים ברמות הבטיחות הגבוהות ביותר הודות לשימוש במערכת השידור המאובטחת Rolling Code.

רשימת מוצרים
PHEBE N KIT

ערכה עבור דלתות מתאזנות מאליהן של חניה מקורה, בעלות שטח פנים 7 m² לכל היותר. מפעיל עם לוח פיקוד מובנה, כולל האטה ותעסוקה חצי מאומץ. משך התמרון 17 - 20 s, IP44

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

HYDRA N CPEL
D113730 00002

כרטיס בקרה HYDRA N בלוח CPEL יישום: לוח בקרה עבור מפעיל אחד או שניים של דלת מוסך עילית זינת לוח: 230 וולט חד פזי זינת מפעילים: 24 וולט DC עד 168W לכל מפעיל מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים נשלפים, תכנות בעזרת צג ומקלט דו-ערוצי מובנה, הגנה מפני מעיכה, האטה בפתיחה וסגירה ולמידה עצמית אלקטרונית פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, סגירה מהירה, חסימת פולסים, החזקת נעילה תאימות: HYDRA, HYDRA R גרסה עם לוח בקרה חיצוני לא תואם לכרטיס המנוע

כרטיס בקרה HYDRA N בלוח CPEL יישום: לוח בקרה עבור מפעיל אחד או שניים של דלת מוסך עילית זינת לוח: 230 וולט חד פזי זינת מפעילים: 24 וולט DC עד...

CTBP
N733299

חבילת צינורות קיבוע 1800 mm ובסיסי קיבוע להשלמת PHEBE N KIT

BCP
D412377

בסיס ריתוך קצר עבור מפעיל סדרה PHEBE (אורך 578 mm)

BLP
N733288

בסיס ריתוך קצר עבור מפעיל סדרה PHEBE (אורך 1600 mm)

CTA
N733120

2 צינורות לשידור משבצות בחתך 20x20 mm באורך 1800 mm, עבור מפעילים מסידרת PHEBE. בעובי 2.5 mm

CTA2
N733129

2 צינורות לשידור משבצות בחתך 20x20 mm באורך 200 mm, עבור מפעילים מסידרת PHEBE. בעובי 2.5 mm

CBA
N733112

זרוע טלסקופית ישרה להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית

CBAS
N733119

זרוע טלסקופית ישרה להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית באורך 1000 mm

CBASL
N733113

זרוע טלסקופית ישרה להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית באורך 1500 mm

CBAC
N733114

זרוע טלסקופית בקשת להתקנת מפעיל מסדרת PHEBE על דלת עילית

CBAC-G
N733221

זרועות טלסקופיות מקומרות להתקנת מפעילים מסדרת PHEBE BT A בדלתות מתרוממות

SM1
P115005

שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית (1 מפעיל)

SM2
P115001

שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית (2 מפעילים)

BT BAT
P125005

Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS

BT BAT1
P125007

ערכת סוללות חירום עבור HYDRA N CPEL, רק עבור כרטיס חיצוני שאינו תואם לכרטיס המצוי במכלול המנוע

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.