NEA


NEA היא מערכת ANPR בהפרדה גבוהה. ניתן לשלב אותה במערכת חניה קווית לקבלת חוויית שימוש שקופה. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה בשער. המצלמה ממוקמת בקרבת עמדות הכניסה/יציאה ומאפשרת לכלי רכב שמספריהם רשומים במערכת להיכנס ולצאת מהחניון במהירות ובקלות.

רשימת מוצרים
NEA LITE

NEA Lite היא מערכת ANPR הניתנת לשילוב במערכות חניה עם תקשורת קווית המתאפיינות בזרימת מעבר נמוכה. מהווה פתרון ניהול תעבורה שקוף למשתמש. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים...

NEA PLUS HD

NEA Plus היא מערכת ANPR בהפרדה גבוהה. ניתן לשלב אותה במערכת חניה קווית לקבלת חוויית שימוש שקופה. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה...

NEA PLUS HD COLOR

NEA Plus Color היא מערכת ANPR בהפרדה גבוהה. ניתן לשלב אותה במערכת חניה קווית לקבלת חוויית שימוש שקופה. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא...

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

KIT NEA LITE POLE MOUNTING
Cod. D114176

ערכת הרכבה למצלמת Nea Lite על עמוד.

KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE
Cod. P975093

ערכת אספקת חשמל עבור NEA LITE / TUVA LITE הכוללת: תיבת חיבורים ברמת הגנה IP56 ו-יחידות PG, ספק כוח 12 וולט DC ותושבת הרכבה DIN

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.