ESPAS 10

כניסה / יציאת תחנה למערכות חניה לשימוש שיתופי, מסוגלות לפעול במצב "עצמאי". היחידה מספקת בקרת כניסה ויציאה ויכולה להיות מחוברת מחסומים אלקטרומכניים.

רשימת מוצרים
ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR

עמדה ESPAS 10 MONEY BOX 1 EUR, בשילוב עם מחסום אלקטרומכני, היא התקן לבקרת נקודת כניסה או יציאה של חניון רכב. ניתן לשלב את העמדה במערכת הכוללת מעברים נוספים המנוהלים באמצעות עמדות מסוג ESPAS 20. ההתקן...

ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR

עמדה ESPAS 10 MONEY BOX 2 EUR, בשילוב עם מחסום אלקטרומכני, היא התקן לבקרת נקודת כניסה או יציאה של חניון רכב. ניתן לשלב את העמדה במערכת הכוללת מעברים נוספים המנוהלים באמצעות עמדות מסוג ESPAS 20. ההתקן...

ESPAS 10 MONEY BOX PLUS EUR

עמדה ESPAS 10 MONEY BOX PLUS, בשילוב עם מחסום אלקטרומכני, היא התקן לבקרת נקודת כניסה או יציאה של חניון רכב. ניתן לשלב את העמדה במערכת הכוללת מעברים נוספים המנוהלים באמצעות עמדות מסוג ESPAS 20. ההתקן...

ESPAS 10 MONEY BOX PLUS PLN

עמדה ESPAS 10 MONEY BOX PLUS, בשילוב עם מחסום אלקטרומכני, היא התקן לבקרת נקודת כניסה או יציאה של חניון רכב. ניתן לשלב את העמדה במערכת הכוללת מעברים נוספים המנוהלים באמצעות עמדות מסוג ESPAS 20. ההתקן...

ESPAS 10 COIN

עמדה ESPAS 10 COIN, בשילוב עם מחסום אלקטרומכני, היא התקן לבקרת נקודת כניסה או יציאה של חניון רכב. ניתן לשלב את העמדה במערכת הכוללת מעברים נוספים המנוהלים באמצעות עמדות מסוג ESPAS 20. ההתקן מקבל...

אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

ESPAS 10 PROGRAMMER KIT
P800128

תוכנה לתכנות תעריפים עבור עמדה Money Box Plus (ממשק טורי, זיכרון USB נייד עם תוכנה, כולל ממיר USB ל-RS232)

RELE' TEMP
D121767

ממסר השהיה (מתג אחד, 16 אמפר 0.1 שנ', 24 שעות, רב מתחים)

QUADRO DETECTOR
FP208003

תיבת גלאי לולאה למערכות ספירה (כולל גלאי לולאה דו-ערוצי)

TOKENS
P800015

אסימונים עבור ESPAS 10 COIN

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.