ELI 250 N BT


מגוון מלא מפעילים אלקטרומכניים של הפיכים תת קרקעיים לשער סובב עד 3.5 מטר ובמשקל עד 400 ק"ג. מערכת מפסק גבול מגנטי (BT) מבטיחה דיוק מרבי ואמינות בכל תנאי האקלים.

רשימת מוצרים
אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

THALIA P
Cod. D113747 00002

זינת לוח: 230 וולט חד פזי זינת מפעילים: 24 וולט DC עד 240W לכל מפעיל מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים מסופים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות פשוט מבוסס תרחישים בעזרת צג ומקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track, האטה במהלך פתיחה וסגירה ולמידה עצמית אלקטרונית מאפיינים עיקריים: סגירה אוטומטית, סגירה מהירה, פתיחה חלקית, הפעלה עם מאפיין איש מת, מנעול סולנואיד ואלקטרו-מגנט מופעלים בחיבור ישיר, התקן קצה בחיבור ישיר 8K2. יישום: לוח תצוגה עבור מפעיל אחד או 2 מפעילים 24 וולט תאימות: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

זינת לוח: 230 וולט חד פזי זינת מפעילים: 24 וולט DC עד 240W לכל מפעיל מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים מסופים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי...

BTCF 120 E
Cod. N733397

תיבת יסוד עם ידיות עבור ELI AC A, ELI BT A. התקן שחרור (לא כלול)

BTCF 120 E INOX
Cod. N733398

תיבת יסוד מפלדת אל-חלד עם ידיות עבור ELI AC A, ELI BT A. התקן שחרור לא כלול

SCC
Cod. N733392

שחרור עבור ELI AC A, ELI BT A או SUB BT עם מפתח מנוף.

SCP
Cod. N733502

שחרור עבור ELI AC A, ELI BT A או SUB BT עם מפתח אישי.

BBT BAT
Cod. P125020

סט מצברי גיבוי עבור THALIA או THALIA P

ME BT
Cod. D111761

לוח בקרה עבור מנעול סולנאויד24VAC עבור מערכות אוטומציה24V

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.