ALCOR


לוח בקרה עם מתגי DIP ופוטנציומטרים עבור מפעיל אחד או שניים של 230 וולט/300 ואט עבור שערים מסתובבים, עם ניהול התקני קצה רגישים ואופציית אימות כניסה מאובטחת.

רשימת מוצרים
ALCOR AC A

יחידת בקרה עם מקלט משולב – ללא צג – סרגל חיבורים סטנדרטי

ALCOR AC A 120V

לוח בקרה עם מתגים ופוטנציומטרים עבור מפעיל 120V/300W אחד או שניים לשערים מסתובבים

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.