צוות

הבה נכיר היטב יותר אחד את האחר


Bft אינה רק קבוצה של מפעלים, מחסנים ומשרדים; היא קודם כל קבוצת אנשים.
זאת הסיבה שאנחנו משקיעים כל זמן אנרגיה במשאבי האנוש שלנו, משוכנעים שהאנשים שעמנו הם מניחי היסודות לפיתוח וההצלחה של החברה.
מיומנויות מקצועיות שונות וסינרגטיות ובכל זאת, בזמנים רחוקים גיאוגרפית אבל תמיד בשיתוף המטרה של תמיד צעד אחד קדימה. קיימים 500 עובדי Bft הממוקמים ברחבי העולם, מנוהלים על-ידי צוות של מנהלים כלליים ודירקטורים מאוד מיומנים.
אלה הן פניהם.

Fabio Billo

CEO – מנכ"ל

Fabio Zordan

I&L Director Access Automation Pole

Giuliana Pastore

HR Director

Francesco Marin

BU Residential & Industrial Solutions Director

Andrea Lapo Daviddi

Chief Information Officer

Enrico Pirrone

Director of Distribution

Nicola Cattozzo

Group Chief Financial Officer

Renzo Renzi

Project and Development Director

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.