פתרון
מפעילים במתח נמוך מאד אוטונומיים לחלוטין.

מוצרי Bft

ECOSOL

Ecosol היא מערכת שלמה מוזנת עצמאית מהשמש למתקנים במתח נמוך מאד. אידאלית לדלתות ולשערים שאינם נגישים בקלות מרשת החשמל, מסתגלת לכל הקשר בזכות התאימות עם כל המערכות 24V, ישנות וחדשות כאחת.

בקרת וניהול יחידת לאספקת אנרגיה סולרית למערכות עם מתח אספקה 24 V. מצברים כלולים.

לפרטים נוספים

מערת מוזנת מאנרגיית השמש תואמת רק למערכות Bft

לפרטים נוספים