SMARTGATE


SMARTGATE הוא מערכת בקרת גישה המבוססת של רשת האינטרנט. קוראת לוחיות רישוי, פשוטה להפעלה, בעלת ממשק אינטואיטיבי, מאפשרת הפקת דוחות שונים לשימוש סטטיסטי.

מאפיינים עיקריים

מפה קרטוגרפית הכוללת הפניות גיאוגרפיות (מפות Google‏, Street או תמונה סטטית).
תפריט ייעודי לניטור העברות בזמן אמת, ניתן להתאמה אישית על ידי המשתמש.
דוחות עם אפשרות התאמה אישית
הגנת מערכת על ידי אימות משתמש באמצעות סיסמה עם 5 רמות הרשאה.
3 רמות הרשאה עם שיוך לאנשים או לכלי רכב.
ההרשאות מבוססות על לוחות שנה יומיים או שבועיים.
אפשרות קביעת מספר מרבי של מעברים על בסיס יומי.
אפשרות הפעלה של פלטים דיגיטליים לפתיחת מחסומים ושערים, הפעלת רמזורים ועוד.
ניטור בזמן אמת של חניה והתקנים.
התראות על מעברים.
תוכנה למשתמשים רבים התומכת בבקשות רבות ובחיבורים רבים בו-זמנית.
המערכת מקיימת מעקב אחרי פעולות המבוצעות על ידי משתמשים מורשים.

דרישות מערכת

מערכת הפעלה: Windows®7/10‏, Windows Server®2016/2019.
מעבד: AMD®‎ או Intel® Dual Core @ 3.40 GHz או מתקדם יותר
זיכרון פנימי: לפחות ‎4 GB
כונן קשיח: לפחות ‎200 MB פנויים בדיסק
נוסף: DBMS Microsoft SQL Server® 2008 R2 Express
Microsoft Internet Information Server® (IIS) 7 ואילך, Microsoft Framework NET ®4.6.2‏, Filezilla Server.
*הערה: כל דרישות המערכת מתמלאות עבור שרת שמספקת BFT.
תאימות עם Nea Plus HD.

רשימת מוצרים
SMARTGATE SYSTEM

רישיון תוכנת בקרת גישה Smartgate התומכת בקריאת לוחיות רישוי, מבוססת אינטרנט לחלוטין.

SMARTGATE SERVER

רישיון תוכנת בקרת גישה Smartgate התומכת בקריאת לוחיות רישוי, מבוססת אינטרנט לחלוטין, עם מחשב וצג.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.