SHYRA


לוח בקרה עבור שערי הזזה ושערים מסתובבים, תריסים ודלתות עיליות. זינת לוח: 230 וולט חד פאזית זינת מפעיל: 230 וולט חד-פאזית, 500 ואט לכל היותר פונקציות עיקריות: פתיחה להולכי רגל (באמצעות שלט-רחוק בלבד), סגירה מהירה, חסימת פולסים מאפיינים עיקריים: סרגלי כלים נתיקים, הגדרות בשליטה של פוטנציומטרים, דיווח תקלות באמצעות נוריות ומקלט דו-ערוצי משולב, שתי כניסות בטיחות מאומתות, אחת מהן ייעודית לאביזר קצה בטיחות 8k2.

רשימת מוצרים
SHYRA CPEM

לוח בקרה עבור שערי הזזה ושערים מסתובבים, תריסים ודלתות עיליות. זינת לוח: 230 וולט, חד-פזי

SHYRA CPEM 120V

לוח בקרה עבור שערי הזזה ושערים מסתובבים, תריסים ודלתות עיליות. זינת לוח: 120 וולט, חד-פזי

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.