COMPASS


מערכת בקרת גישת המסוגלת לנהל עד 32 יחידות היקפיות לכניסהיצאה בעד מקס. 8 אזורים נפרדים עם בקרה נגד מעבר חזרה.
המערכת עצמאית לחלוטין והיא יכולה להיות מחוברת באמצעות USB למחשב אישי לניהול ואו לתכנות.

ועוד

היחידה COMPASS SLIM מצופה שרף מלא כדי להבטיח את בטיחות ואמינות מרביים.

התכנה LIGHT או PLUS SECURBASE מסתגלת לצרכים של כל סוגי המערכות, מהקטנה ביותר והפשוטה ביותר ועד המורכבת ביותר.

עם המקלט RTD CA 2048, בקרת גישה ניתנת לשילוב עם השליטה של מערכות הדיבוריות PASSY.

רשימת מוצרים

COMPASS SC USB

יחידת בקרת גישה המאפשרת חיבור של עד 2 COMPASS SLIM. מספר כרטיסים מנוהלים: עד 6000 ללא תקשורת. מספר אירועים שמורים: עד 65535 ללא תקשורת.

פותחן

COMPASS 485

יחידת ממשק בקרה לחיבור עם עד 2 COMPASS SLIM. מספר כרטיסים מנוהלים: עד 6000 ללא תקשורת.

פותחן

COMPASS SLIM

ראש קריאה עדם דרגת הגנה IP55.

פותחן
אביזרים

אלו הם האביזרים המומלצים עבור מוצרים אלה.

  • RTD CA 2048 Cod. D113671 00002מקלט בעל אבעה ערוצים בקוד מתגלגל עם 2048 קודים ותצוגת תכנות מובנית. ניתן להשתמש עם COMPASS.מקלט בעל אבעה ערוצים בקוד מתגלגל עם 2048 קודים ותצוגת תכנות מובנית. ניתן להשתמש עם COMPASS.

  • SECURBASE LIGHT USB Cod. P111388תכנת ניהול עבור מערכת בקרת גישה COMPASS מבוססת על COMPASS SC.תכנת ניהול עבור מערכת בקרת גישה COMPASS מבוססת על COMPASS SC.

  • SECURBASE PLUS USB Cod. P111389תכנת ניהול מתקדמת עבור מערכת בקרת גישה COMPASS מבוססת על COMPASS SC.תכנת ניהול מתקדמת עבור מערכת בקרת גישה COMPASS מבוססת על COMPASS SC.

  • COMPASS - CUSTOM ISOCARD Cod. D110912תג קרבה בתקן ISO.תג קרבה בתקן ISO.

  • COMPASS - RING Cod. D110914מקמ"ש מחזיק מפתחות לבקרת גישה.מקמ"ש מחזיק מפתחות לבקרת גישה.

  • Q.BO PAD Cod. P121025פנל לחצנים דיגיטלי חסיון חבלה לשימוש חוץ. מבנה מתכת עם לחצני פלדת אל חלד. תואם פרוטוקול Wiegand, מבטיח בטיחות מירבית של המערכת בגלל שאינו...
    פנל לחצנים דיגיטלי חסיון חבלה לשימוש חוץ. מבנה מתכת עם לחצני פלדת אל חלד. תואם פרוטוקול Wiegand, מבטיח בטיחות מירבית של המערכת בגלל שאינו שולט ישירות על פתיחת נקודת הכניסה.

צפה בכל האביזרים

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.