ALENA


לוח בקרה עם מתגי DIP ופוטנציומטרים עבור מפעיל אחד או שניים למתח 230 וולט לשערים מסתובבים ולדלתות מתקפלות תעשייתיות

רשימת מוצרים
ALENA SW2 120V

לוח בקרה ALENA SW2 120V

ALENA SW2

לוח בקרה עם מעגל האטה, מתגי DIP ופוטנציומטרים עבור מפעיל אחד או שניים 230V 400W+400W לשערים מסתובבים ולדלתות מתקפלות תעשייתיות

אתר זה משתמש בעוגיות פרופיל (עצמיות של אתרים אחרים) לצורך שליחת מסרים פרסומיים העולים בקנה אחד עם ההעדפות שהובעו על ידי המשתמש בהקשר של גלישה באינטרנט. על ידי המשך גלישה או על ידי גישת לאלמנט כלשהו של האתר מבלי לשנות את הגדרות העוגיות, אתה מסכים במשתמע לקבל עוגיות באתר שלנו. ניתן לשנות את הגדרות העוגיות בכל עת על ידי לחיצה על מידע או באמצעות הקישור לפרטיות הממוקם בחלק התחתון של הדף.

אירעה שגיאה בלתי צפויה. ניתן לטעון מחדש את הדף או לנסות שוב מאוחר יותר.