Organisatiemodel en Ethische code

Decreet 231/2001


In februari 2013 nam Bft het Organisatiemodel in gebruik, een systeem waarbij het bedrijf de juiste aanpak hanteert om potentiële schendingen van het decreet 231/2001 te voorkomen.

Het Italiaanse decreet 231/2001 werd niet alleen opgesteld om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor bepaalde schendingen die in hun belangen werden gepleegd, maar bovenal om bedrijven de mogelijkheid te bieden een organisatiemodel te hanteren dat een belangrijk hulpmiddel vormt voor een systeem van ethisch, veilig en verantwoord werken, in ieders belang.

BFT SpA was zich bewust van de noodzaak om op een correcte en transparante manier zaken te doen en handel te drijven, en het werk van zijn werknemers, de verwachtingen van zijn partners en het imago van het bedrijf te beschermen. Daarom besloot Bft S.p.a. een model voor organisatie, beheer en controle op te stellen overeenkomstig het decreet 231/2001.

Dit initiatief, in navolging van de uitvoering van beheerssystemen die voldoen aan de normen ISO 9001, ISO 14001 en UNI INAIL, de stapsgewijze integratie van deze systemen in "Model 231" en de hantering van een nieuwe Ethische code, werd opgezet in de overtuiging dat het model een belangrijk hulpmiddel kan zijn om de bewustwording te verhogen bij alle partijen die interacties hebben met het bedrijf, op elk niveau, zodat ze hun activiteiten op een correcte, aandachtige en verantwoordelijke manier kunnen uitvoeren.

Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Laad de pagina opnieuw of probeer het later opnieuw.