Ratkaisut
Vianmääritys etäältä.
Laajennuskortit

B EBA TCP/IP GATEWAY Cod. D113805 00002 Laajennuskortti, yhdyskäytävä, TCP/IP-verkkojen kytkemiseksi automaatiolaitteisiin U-Link-korttipaikan kautta. Mahdollisuus hallita enintään 120:tä U-Link-laitetta B EBA RS-485 Link -liitännän kautta.