U-SDK FULL 2

Tuotekoodin P111514 00002 Kansainvälinen koodi P111514 00002
Soveltuu laitteistojen hallintaan etäältä

U-Sdk on innovatiivinen sovellus, jolla voidaan muuttaa Bft:n automaattiset laitteet yhteensopiviksi ja helposti liitettäviksi BMS-hallintaverkkoon rakennusten valvontaa varten.

Soveltuu laitteistojen hallintaan etäältä

Pääpiirteet

Integrointi BMS-valvontajärjestelmiin ja Bft:n U-Link-yhteensopivien automaatiotuotteiden kanssa onnistuu mahdollisimman korkealla tasolla.

Kaikkien automaattisiin toimintoihin liittyvien komentojen (avaus, sulkeminen, käynnistys, pysäytys jne.) valvonta käy helposti. Lisäksi kaikki parametrit voidaan tarkistaa ja vianmääritys ja hälytysluettelo tuoda näyttöön (täysversiossa).

Määrittävissä olevia liitäntäpisteitä luomalla voidaan moduloida komentoja siten, että pystytään hallitsemaan tietoja, jotka liittyvät laitteiden lukumäärään, suoritettaviin toimenpiteisiin ja vastaavaan toimilaitteeseen tai toimilaitteiden ryhmään, jota halutaan ohjata. Käytettävissä olevien laitteiden liitäntäpisteiden tunnistus tapahtuu Bluetooth-verkon avulla.

Technologies

U-Link

Ainutlaatuinen tiedonsiirtokeino kaikentyyppisille ohjausyksiköille ja lähettimille. Bft:n innovatiiviset kytkentäjärjestelmät ja sisäänkäyntien automatisoinnissa käytettävät langattomat yhteysratkaisut liitetään uuden U-link-tiedonsiirtoprotokollan avulla. Kyseessä on tarkkaan harkittu ja suunniteltu tekniikka, joka toimii erityisten yhdyskäytävien kautta, joilla voidaan käyttää kaikentyyppisiä fyysisiä tukia ja tiedonsiirtoprotokollia. Asentajan toimenpiteiden tehostamiseksi sekä laitteiston asentamisessa paikoilleen että huoltojen aikana Bft tarjoaa Bluetooth-pohjaisia tiedonsiirtoratkaisuja paikallisiin ympäristöihin ja TCP/IP-tekniikkaa etäyhteyksiin. U-link takaa ehdottoman vakaan ja luotettavan tiedonsiirtoyhteyden sekä tehokkaan tietojen suojauksen kahdella koodaustasolla, jotka perustuvat salausjärjestelmään ja protokollan salasanaan sekä alla mainittuun kommunikointijärjestelmään. - U-link on tekninen alusta, joka muodostaa Bft:n tuotteiden ytimen. - U-link perustuu avoimeen toimintaan: vaihtamalla B-Eba-yhdyskäytävää, joka on Bft:n omistama yhdyskäytävä, voidaan käyttää eri tiedonsiirtokeinoja. - U-link on joustava ratkaisu: se pystyy toimimaan sekä verkkoyhteydellä että ilman asennettuna olevan B-eba-yhdyskäytävän mukaan. - U-link mahdollistaa tuotteiden etähuollon, koska sen tiedonsiirto on kahdensuuntaista. - U-link on skaalattavissa: U-link-verkon kautta pystytään kytkemään yhteys lukemattomiin kohteisiin. - U-link mahdollistaa tuoteryhmien toteuttamisen: eri B-eba-yhteyksiä voidaan määrittää ryhmiin yksittäisten kohteiden tai tuoteryhmien hallitsemiseksi tehokkaammin. U-link on innovaatio, joka muuntaa tuotteet Bft-ratkaisuiksi.

Data sheet

Interconnectivity Kyllä

Do you need more information?

Get in touch with us, you will receive our support as soon as possible.

Toimintoon tuli yllättävä häiriö. Lataa sivu uudestaan tai yritä myöhemmin uudelleen.