بولاردهای ضدتروریسم

14 prodotti di 3 Famiglie

پمپ هیدرولیک مستقل برای هر بولارد: در صورت بروز نقص در یک واحد کنترل، دیگر بولاردها در حال عمل‌کرد باقی می‌مانند، به‌این‌ترتیب عملیات تعمیرونگهداری آسان‌تر می‌شود.
Anti-terrorist bollards tested and certified (crash-tested) by an independent body according to standards IWA14-1:2013 and PAS 68 (equivalent to US standards K12 and K4), with independent hydraulic control unit. Suitable for protection of sensitive sites.

محصولات :

Permanent anti-terrorism bollard tested according to international standards PAS 68:2010 7500/50/N2 crash simulated. Suitable for protection of sensitive sites.

محصولات :

Permanent bollard equivalent to XPASS 330/1200. Suitable for protection of sensitive sites in addition to automatic bollards on large surfaces.

محصولات :
مقایسه کنید چاپ
واحد کنترلمنبع تغذیهارتفاع میلهضخامت میلهقطر میلهاکسیداسیون میلهنوع سوییچ محدودکنندهزمان بالا بردنزمان پایین آوردننشکنضدتروریسم: استاندارد مرجعچرخه دستیبسامد استفادهدرجه‌بندی حفاظتشرایط محافظت از محیطU-Linkنوع اپراتور

این وب‌سایت از کوکی‌های نمایه‌‌ساز (متعلق به خود و وب‌سایت‌های دیگر) به‌منظور ارسال پیام‌های تبلیغاتی مطابق با اولویت‌های بیان‌شده توسط کاربر در زمینه مرور وب، استفاده می‌کند. با ادامه مرور یا با دست‌رسی به هریک از عناصر وب‌سایت بدون تغییردادن تنظیمات کوکی، شما به‌صورت ضمنی قبول می‌کنید که کوکی‌ها را روی وب‌سایت ما دریافت کنید. تنظیمات کوکی‌ها را می‌توان در هر زمان با کلیک بر روی اطلاعات یا استفاده از پیوند حریم خصوصی واقع در پایین صفحه تغییر داد.

یک خطای غیرمنتظره رخ داد: لطفاً صفحه را دوباره بارگیری کنید یا بعداً دوباره امتحان کنید.