راه‌حل
کنترل از راه دور چند کاربره
تابلوهای توسعه

B EBA TCP/IP GATEWAY Cod. D113805 00002 کارت توسعه دروازه برای اتصال سیستم‌های اتوماسیون در شبکه‌های TCP/IP از طریق شیار U-Link. این کارت حداکثر تا 120 وسیله U-Link متصل از طریق B EBA RS-485 Link را مدیریت می‌کند.

لوازم جانبی ESPAS

ESPAS سرویس‌گیرنده POS Cod. P800085