راه‌حل
تعیین محدودیت راه‌حل محوطه‌های مخصوص عابر پیاده‌

محصولات Bft

STOPPY OMOLOGATO

نوع تأییدشده بولارد با بالاآمدن خودکار - حفاظت و امنیت برای مناطق با دست‌رسی محدود.
برای تأسیسات سایت میراثی ایده‌آل است، قابلیت اطمینان فوق‌العاده، تعمیرونگهداری کم را تضمین می‌کند.

PERSEO

پنل کنترل جهانی برای یک یا دو اپراتور 230V.

پایه‌های نگهدارنده

TPF Cod. P800040 فونداسیون و ورق لنگری برای توتم.

چراغ‌های چشمک‌زن برای دروازه‌های خودکار

TLIGHTS Cod. P800117 چراغ‌های راهنمایی و پوشش بالای توتم.

توتم

واحد TOTEM Cod. P800116 Base module for TOTEM, can be used for both lower and upper units.

ردیاب‌های جرم فلزی

RME 2 Cod. P111001 00003 ردیاب اشیاء فلزی تک کاناله با پایه نصب ‎230 V‎.

SPIRA 2X1 Cod. D110926 00001 حلقه مغناطیسی ‎‎2 x 1 m‎.