Sertifitseerimised

Ennekõike kvaliteet.


Meie jaoks on kvaliteet põhieeldus ja seetõttu ongi Bft toodetel kõik olulisemad sertifikaadid, mis kinnitavad meie automaatikasüsteemide töökindlust ja ettevõtte struktuuri tugevust.

UNI EN ISO 9001

Rahvusvaheline ettevõtte juhtimise sertifitseerimine.

See on keskendunud kliendi rahulolule ja määrab kõik ettevõtte juhtimissüsteemile kehtivad kvaliteedinõuded sisestruktuuri ja välissuhete parimaks korraldamiseks, eriti klientidele osutatavate teenuste üha tõhusamaks muutmiseks.

Allalaadimine
CE

Euroopa kohustuslik toote isesertifitseerimine, mis tagab vastavuse ohutusstandardi nõuetega.

CSA

Sertifitseerimine, mis tagab toote kvaliteedi konkreetsete standardite kohaselt, mis on vajalikud ekspordiks Põhja-Ameerika turule.

AEO

European AEO staatus autoriseeritud ettevõtja.

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.