Sertifitseerimised

Ennekõike kvaliteet.


Meie jaoks on kvaliteet põhieeldus ja seetõttu ongi Bft toodetel kõik olulisemad sertifikaadid, mis kinnitavad meie automaatikasüsteemide töökindlust ja ettevõtte struktuuri tugevust.

UNI EN ISO 9001

Rahvusvaheline ettevõtte juhtimise sertifitseerimine.

See on keskendunud kliendi rahulolule ja määrab kõik ettevõtte juhtimissüsteemile kehtivad kvaliteedinõuded sisestruktuuri ja välissuhete parimaks korraldamiseks, eriti klientidele osutatavate teenuste üha tõhusamaks muutmiseks.

Allalaadimine
UNI EN ISO 14001

International company management certification.
The Environmental Management System of BFT S.p.a. is UNI EN ISO 14001 certified. This company certification was obtained by Bft as a guarantee of the attention to environmental protection that always accompanies the growth of a large company.

Allalaadimine
CE

Euroopa kohustuslik toote isesertifitseerimine, mis tagab vastavuse ohutusstandardi nõuetega.

AEO

European AEO staatus autoriseeritud ettevõtja.