Küpsiste Kasutamise Põhimõtted


KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

 

Veebileht http://www.bft-automation.com („veebileht”) kasutab küpsiseid kasutajakonsultatsioonide lihtsustamiseks ja tõhustamiseks [et hankida statistilist teavet kasutajate arvu kohta ning nende veebilehe kasutamisviisi kohta][ ning kasutaja sirvimisel avaldatud eelistuste analüüsimise kohta selleks, et saata neile reklaamsõnumeid või pakkuda teenuseid vastavalt nende eelistustele].

Selles dokumendis annab ettevõte BFT SpA, mille registreeritud asukoht on aadressil Via Lago di Vico 44, Schio (VI) (edaspidi „Bft” või „ettevõte”) – kui veebilehe omanik ja andmete kontrollija – teavet küpsiste kasutamise kohta veebilehel vastavalt EL-i määruse 2016/679 artiklile 13 (edaspidi „määrus”).

MIS ON KÜPSISED?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht edastab kasutaja seadmetesse (arvutid, tahvelarvutid ja nutitelefonid) ning mis jäetakse meelde (tavaliselt veebibrauseris) nii, et veebileht saab need järgmisel korral uuesti edastada, kui kasutaja avab veebilehe samas seadmes. Küpsised ei pääse ligi mis tahes muudele andmetele kasutaja kõvaketastel, ei saa sealt pärida meiliaadresse ega edasi kanda arvutiviiruseid.

Mõnesid küpsiseid edastab ja kontrollib vahetult veebileht ise (nimetatakse esimese osapoole küpsisteks). Selles dokumendis selgitatakse, millisel eesmärgil Bftneed küpsised paigaldab, ning kasutaja õiguseid nendega seoses.

Kui kasutajad sirvivad veebilehte, edastatakse ka kolmanda osapoole kontrollitavad küpsised (kolmanda osapoole küpsised): nende küpsiste kohta teabe saamiseks palume kasutajatel vaadata teavet kolmanda osapoole küpsiste kohta, mida saate selles dokumendis olevatelt linkidelt.

Küpsised võivad brauseris püsida ühe sirvimisseansi (seansiküpsised), mispuhul need inaktiveeritakse automaatselt, kui kasutaja sulgeb brauseri; alternatiivselt võib neil olla eeldefineeritud aegumisaeg, mispuhul neid salvestatakse ning need on kasutaja kõvakettal aktiivsed kuni aegumiskuupäevani, jätkates andmete kogumist erinevate sirvimisseansside jooksul või kuni kasutaja need manuaalselt inaktiveerib (alalised küpsised).

Küpsiseid kasutatakse erinevate funktsioonide tarbeks. Mõned on vajalikud selleks, et võimaldada veebilehe sirvimist ja selle funktsioonide kasutamist (tehnilised küpsised). Teisi kasutatakse teatud hulgalt kasutajatelt statistilise teabe kokkuvõtlikul või mittekokkuvõtlikul kujul hankimiseks veebilehele tulemise ja selle kasutusviisi kohta (nimetatakse jälgimis- või analüütikaküpsisteks). Muid küpsiseid kasutatakse kasutajaprofiilide jälgimiseks ning selleks, et kuvada veebilehel reklaame, mis võivad olla kasutajale huvitavad, kuna vastavad kasutaja maitsele ja tarbimisharjumustele (profileerimisküpsised).

Soovitame teil jätkata selle dokumendi lugemist, et saada rohkem teavet seda tüüpi küpsiste kohta ning teha informeeritud otsus nende kasutamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta.


MILLISEID KÜPSISEID MEIE LEHEL KASUTATAKSE?

Lehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

1. TEHNILISED KÜPSISED
Veebileht kasutab tehnilisi küpsiseid ainult sirvimise ning kasutajale veebilehe funktsioonide kasutamise võimaldamiseks. Tegu on esimese osapoole küpsistega, mis tähendab, et need edastab vahetult Bft.

Mõned tehnilised küpsised on optimaalse sirvimiskogemuse pakkumiseks või kasutajale sisselogimise võimaldamiseks hädavajalikud, näiteks ostu tegemiseks või piiratud alasse sissepääsemiseks (sirvimisküpsised). Sirvimisküpsised on tavaliselt seansiküpsised, mis tähendab, et need inaktiveeritakse brauseri sulgemisel automaatselt.

Mõnesid tehnilisi küpsiseid kasutatakse teatud eelistuste (näiteks keel või asukohariik) salvestamiseks nii, et nende seadistamine poleks tulevastel külastustel enam vajalik (funktsionaalsed küpsised). Sel põhjusel on funktsionaalsed küpsised tihtipeale alalised küpsised, kuna neid salvestatakse kasutaja arvutis aegumiskuupäevani või kustutamiseni ka siis, kui brauser on suletud.

Teine tehniliste küpsiste kategooria võimaldab jälgida (esimese või kolmanda osapoole) profileerimisküpsiste või veebilehel kasutatavate analüütikaküpsiste installimisel kasutaja antud luba.

Praeguse isikuandmete kaitse seaduse kohaselt ei nõua nende küpsiste paigaldamine kasutaja nõusolekut. Kasutajad saavad siiski takistada küpsiste paigaldamist või inaktiveerida juba nende veebilehele paigaldatud küpsised, jälgides juhiseid jaotises „Kuidas saab kasutaja oma veebibrauseris küpsisesätteid muuta?” Pange tähele, et kui te ei luba tehniliste küpsiste paigaldamist või kustutate need pärast paigaldamist, võib veebilehele ligipääsemine või osa sellest või kogu veebilehe kasutamine, osade selle funktsioonide lubamine või keelamine või teatud teenuste saamine olla keeruline või võimatu.


Veebilehel kasutatakse praegu järgmisi tehnilisi küpsiseid:

 

Küpsise nimi

Kategooria

Funktsioon

cookieSet

esimese osapoole tehniline küpsis

haldab küpsistega nõustumist või nendest keeldumist

fe_typo_user

esimese osapoole tehniline küpsis

haldab kasutaja sisselogimisandmeid

language

esimese osapoole tehniline küpsis

kasulik brauseri keele haldamiseks

language-nation

esimese osapoole tehniline küpsis

kasutatakse sirvimise ajal erinevate keelte haldamiseks

nation

esimese osapoole tehniline küpsis

kasulik brauseri riigi haldamiseks

remember-language-nation

esimese osapoole tehniline küpsis

kasulik brauseri keele ja riigi haldamiseks

 

 

2. ANALÜÜTIKAKÜPSISED

Seda tüüpi küpsised võimaldavad mitmete veebilehte sirvivate kasutajate ja nende sirvimisharjumuste kohta infot koguda nii [kokkuvõtlikul kujul (st et individuaalsete kasutajate tuvastamist ei võimaldata) kui ka mittekokkuvõtlikul kujul]. Seda tüüpi tööriist võimaldab Bft-l aru saada, kuidas külastajad veebilehe sisu kasutavad (külastatud lehed, sirvimisaeg, geograafiline asukoht jne), pakkudes kasulikku statistikat, mis võimaldab veebilehte optimeerida ning kasutaja sirvimiskogemust edendada. Selliste küpsiste kasutamise kaudu hangitud teavet kasutatakse ainult ülalmainitud statistilistel eesmärkidel ning mitte profileerimise ega turundamise eesmärkidel.


2.1. ESIMESE OSAPOOLE ANALÜÜTIKAKÜPSISED
Bftpaigaldab esimese osapoole analüütikaküpsised. Praeguse isikuandmete kaitse seaduse kohaselt ei ole kasutaja nõusolek seda tüüpi esimese osapoole küpsise edastamiseks vajalik. Kasutajad saavad siiski takistada küpsiste paigaldamist või keelata juba nende veebilehele paigaldatud küpsised, jälgides juhiseid jaotises „Kuidas saab kasutaja oma veebibrauseris küpsisesätteid muuta?” Analüütikaküpsiste blokeerimine või inaktiveerimine ei kahjusta kasutaja võimet veebilehte külastada ja selle sisu kasutada.

Veebilehel ei kasutata hetkel esimese osapoole analüütikaküpsiseid.


2.2.KOLMANDA OSAPOOLE ANALÜÜTIKAKÜPSISED, MILLE JAOKS EI OLE NÕUSOLEK NÕUTAV
Veebileht kasutab [ka] kolmanda osapoole analüütikaküpsiseid, mille jaoks ei ole praeguse isikuandmete kaitse seaduse kohaselt kasutaja nõusolek nõutav, kuna Bfton i) rakendanud sobivaid tööriistu vähendamaks nende küpsiste nn suutlikkust identiteeti tuvastada (kasutaja IP-aadressi olulise osa peitmine) ning ii) allkirjastanud spetsiifilised kokkulepped kolmandate osapooltega, milles öeldakse, et nad kasutavad kogutud teavet ainult Bft-le veebilehe kasutamist puudutava statistilise teabe pakkumiseks.


Need küpsiseid saab kasutaja igal ajal inaktiveerida või kustutada, järgides jaotises „Kuidas saab kasutaja oma veebibrauseris küpsisesätteid muuta?” toodud juhiseid. Analüütikaküpsiste blokeerimine või keelamine ei kahjusta kasutaja võimet veebilehte külastada ja selle sisu kasutada.

Veebilehel kasutatakse praegu järgmisi kolmanda osapoole tehnilisi küpsiseid: 

 

Küpsise nimi

Kategooria

Funktsioon

Google Analytics

- kolmanda osapoole analüütikaküpsised

- alaline

link | partnerid

 

 

2.3. KOLMANDA OSAPOOLE ANALÜÜTIKAKÜPSISED, MILLE JAOKS ON KASUTAJA NÕUSOLEK NÕUTAV
Bftkasutab kolmanda osapoole analüütikaküpsiseid, mis nõuavad kasutaja nõusolekut, kuna kasutaja IP-aadress pole varjatud (või pole oluline osa sellest varjatud) ning see tähendab, et ka kolmandad osapooled võivad kasutajaid teoreeriliselt suuta tuvastada. Kolmandad osapooled saavad kogutud teavet kasutada ka muuks kui Bft-le statistiliseks analüüsiks, võrreldes seda muu nende valduses oleva teabega.

Sel põhjusel kuvatakse veebilehe esmakordsele kasutajale lühike teatis (ribateatis), mis teavitab kasutajat sellest, et i) veebileht kasutab kolmanda osapoole analüütikaküpsiseid ning et ii) teatise sulgemise [veebilehe kerimise] või mis tahes teatisest väljaspool paiknevale veebilehe elemendile klõpsamise teel ja seeläbi veebilehe kerimise jätkamise teel annab ta oma nõusoleku veebilehel küpsiste kasutamise kohta. Juhul kui kasutaja nõustub sellisel viisil küpsiste paigaldamisega, jälgib Bftseda nõusolekut spetsiifilise tehnilise küpsise kaudu. See tähendab, et järgmisel korral, kui kasutaja veebilehte (samal seadmel) külastab, teatist enam ei kuvata. Selle tehnilise küpsise saab siiski brauserist eemaldada, kasutades jaotises „Kuidas saavad kasutajad oma brauseris küpsisesätteid muuta?” kirjeldatud viisi. Sellisel juhul läheb kanne kasutaja nõusoleku kohta kaduma ja teatist kuvatakse uuesti järgmisel korral, kui kasutaja veebilehte külastab.

Kasutajal on õigus kolmanda osapoole analüütikaküpsiste paigaldamisest keelduda või kustutada need, mis on juba paigaldatud, ilma et see mõjutaks veebilehe sirvimise võimalust ning selle sisu mis tahes viisil kasutamist: i) viisil, mida kirjeldatakse jaotises „Kuidas saab kasutaja oma veebibrauseris küpsisesätteid muuta?” või ii) kuvades kolmanda osapoole küpsiseteatisi, klõpsates allolevates tabelites kuvatud linkidele.

Veebilehel ei kasutata hetkel kolmanda osapoole analüütikaküpsiseid.


3. PROFILEERIMISKÜPSISED
Profileerimisküpsised võimaldavad koguda teavet kasutajate sirvimise ajal väljendatud eelistuste kohta, et edastada reklaamsõnumeid või pakkuda teenuseid vastavalt kasutajate huvidele. See tagab, et veebilehtedel kuvatud reklaamsõnumid ning pakutavad teenused on kasutajale huvitavamad.

Veebileht paigaldab esimese ja kolmanda osapoole järgmistesse kategooriatesse kuuluvad profileerimisküpsised: muud kategooriad.

Seda tüüpi küpsiste (nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiste) paigaldamiseks on vajalik kasutaja nõusolek. Sel põhjusel kuvatakse veebilehe esmakordsele kasutajale lühike teatis (ribareklaam), mis teavitab kasutajat sellest, et i)  veebileht kasutab kolmanda osapoole profileerimisküpsiseid ning et ii)  sildi sulgemise [veebilehe kerimise] või mis tahes teatisest väljaspool paiknevale veebilehe elemendile klõpsamise teel ja seeläbi veebilehe kerimise jätkamise teel annab ta oma nõusoleku veebilehel küpsiste kasutamiseks. Juhul kui kasutaja nõustub sellisel viisil profileerimisküpsiste paigaldamisega, jälgib Bftseda nõusolekut spetsiifilise tehnilise küpsise kaudu. See tähendab, et järgmisel korral, kui kasutaja veebilehte (tingimusel, et kasutaja kasutab sama seadet) külastab, teatist enam ei kuvata. Selle tehnilise küpsise saab siiski brauserist eemaldada, kasutades jaotises „Kuidas saavad kasutajad oma brauseris küpsisesätteid muuta?” kirjeldatud viisi. Sellisel juhul läheb kanne kasutaja nõusoleku kohta kaduma ja teatist kuvatakse uuesti järgmisel korral, kui kasutaja veebilehte külastab.

Kasutajal on õigus (nii esimese kui ka kolmanda osapoole) profileerimisküpsiste paigaldamisest keelduda või igal ajal kustutada need, mis on juba paigaldatud, ilma et see mõjutaks veebilehe sirvimise võimalust ning selle sisu mis tahes viisil kasutamist, järgides selleks juhiseid peatükis „Kuidas saavad kasutajad muuta oma brauseris küpsisesätteid?”. Profileerimisküpsiste inaktiveerimine ei tähenda, et veebilehel ei kuvata enam reklaami; kuvatavad ribareklaamid ei peegelda lihtsalt enam kasutaja huvisid ega eelistusi. Teavet selle kohta, kuidas esimese osapoole küpsistega nõustuda või neist keelduda, leiate allolevast tabelist. Kolmanda osapoole kogutud andmete käsitlemist reguleeritakse asjakohaste teatistega, mida kasutajal palutakse lugeda. Parema läbipaistvuse tagamiseks on profileerimisküpsiste tabelis lingid vastavatele lehtedele, võimaldamaks kasutajatel teha valik seoses nende kategooriate ja osapooltega, kellelt nad seda tüüpi küpsiseid saada soovivad. Pange tähele, et kui keelate kolmanda osapoole küpsised, takistate nende kasutamist mitte ainult sellel veebilehel, vaid ka kõigil muudel veebilehtedel, kus kasutatakse seda tüüpi küpsiseid. Juhul kui kolmanda osapoole küpsised keelatakse, näeb kasutaja endiselt küpsisteteatist veebilehe kodulehel, kuid kui kasutaja sulgeb teatise [kerib lehte] või klõpsab teatisest väljaspoole jäävale elemendile, ei saadeta kasutajale mingeid kolmanda osapoole küpsiseid eeldusel, et need on õigel viisil keelatud.

Bftei vastuta ebatäpsuste ja muudatuste eest, mida kolmandad osapooled nendesse dokumentidesse teevad.

Veebilehel ei kasutata hetkel esimese osapoole profileerimisküpsiseid.


KOLMANDA OSAPOOLE PAIGALDATUD PROFILEERIMISKÜPSISED

 

Küpsise nimi

Kategooria

Nõusolek

 

JAH

Nõusolek

 

EI

Lingid kolmandate osapoolte teatistele:

_dc_gtm_ua cookie

Muud kategooriad

JAH

 

Link

 

 

KUIDAS SAAB KASUTAJA OMA VEEBIBRAUSERIS KÜPSISESÄTTEID MUUTA?
Paigaldatud küpsiste keelamiseks peab kasutaja muutma oma brauseri sätteid. Pange tähele, et sel juhul ei pruugi veebileht või mõned selle funktsioonid õigel viisil toimida. Rakendatav protseduur sõltub kasutatavast brauserist. Detailsed juhised saate, klõpsates ühele allolevatest linkidest.
 


• Internet Explorer: support.microsoft.com/ee-et/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

• Opera: help.opera.com/en/latest/web-preferences/

• Safari: support.apple.com/ee-et/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): support.apple.com/ee-et/HT201265


Juhul kui te ei leia sellest nimekirjast oma brauserit, saate teavet toimimisviisi kohta veebilehelt www.aboutcookies.org või nupu „Spikker” alt oma veebibrauseris.


LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE LEHEKÜLGEDELE
Need küpsiste kasutamise põhimõtted kehtivad ainult veebilehel ning ei puuduta mis tahes muid lehti, millele kasutaja võib veebilehel olevate linkide kaudu liikuda. Bftei vastuta nendel veebilehtedel oleva info töötlemise eest.

See veebisait kasutab profileerivaid küpsiseid (selle ja teiste veebisaitide omi), et saata reklaamteateid vastavalt kasutaja eelistustele veebi sirvimisel. Kui jätkate veebisaidi sirvimist või avate mõne selle elemendi küpsiste sätteid muutmata, nõustute otseselt küpsiste vastuvõtmisega meie veebisaidilt. Küpsiste sätteid saab igal ajal muuta, klõpsates nupul „Teave” või avades lehe allosas oleva lingi „Privaatsus”.

Ilmnes ootamatu viga: palun laadige lehekülg uuesti või proovige hiljem uuesti.